Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 16:53

Να μην κλείσει το Ειρηνοδικείο Παμίσου στη Μεσσήνη

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Μεσσήνης η απόφαση-γνωμοδότηση της ολομέλειας του Εφετείου Καλαμάτας για την κατάργηση ουσιαστικά του Ειρηνοδικείου Παμίσου.
Με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ζητάει από την ολομέλεια να επανεξετάσει τη θέση της...

να παραμείνει δηλαδή το Ειρηνοδικείο στη Μεσσήνη αλλά και να υποστηριχθεί, διαφορετικά θα ενισχυθεί ο συγκεντρωτισμός στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα υποτιμηθούν οι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές με έδρα στη Μεσσήνη, θα δημιουργηθεί ευρύτερη κοινωνική αλλά και οικονομική διατάραξη, «καθότι εδώ και πολλές δεκαετίες μια ολόκληρη κοινωνία έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται οικονομικά και επαγγελματικά με γνώμονα την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου».
Επιπλέον στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι «το Ειρηνοδικείο Παμίσου (Μεσσήνης) αποτελεί το μεγαλύτερο, σε διοικητική περιφέρεια, Ειρηνοδικείο του νομού, έχοντας στη δικαιοδοσία του το μεγαλύτερο δήμο (εκτός εκείνου της πρωτεύουσας του νομού) στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και 95 πρώην κοινότητες. Διεκπεραιώνει περί τις 1200 υποθέσεις ετησίως. Έχει συσταθεί και λειτουργεί από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Έχουν συγχωνευθεί σ’ αυτό, από το έτος 1969, τα πρώην Ειρηνοδικεία Κορώνης, Πεταλιδίου, Βουφράδος και Εύας. Λειτουργεί καθολοκληρίαν σε ιδιόκτητο νεόδμητο κτήριο, στο κέντρο της Μεσσήνης. Αποτελεί σημείο αναφοράς επίλυσης δικαστικών υποθέσεων ενός δήμου 29.000 κατοίκων.
Η πιθανή κατάργησή του θα επιφέρει την αποψίλωση της πρωτεύουσας του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης από μια δικαστική υπηρεσία, εύκολης προσβασιμότητας και εξυπηρετικής, από κάθε άποψη, για τους πολίτες. Αναμφίβολα δε θα προκαλέσει κωλύματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθότι η μετάβασή τους στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας είναι μακρά και δυσμενής, ιδία για τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Αίπειας, Πεταλιδίου, Βουφράδος, Αριστομένη, Ανδρούσας και θα συνεπιφέρει δυσλειτουργία στο Ειρηνοδικείο της Καλαμάτας με την επιπλέον επιχειρούμενη επιβάρυνσή του με πληθώρα υποθέσεων. Γεγονός που δεν θα διευκολύνει την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, που είναι και το ζητούμενο από την Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδικότερα».