Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013 18:44

Χλοοτάπητας στο γήπεδο της Λογγάς και αποχέτευση στη Δ.Ε. Αίπειας

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Έργα για την εγκατάσταση χλοοτάπητα γίνονται στο γήπεδο της Λογγάς, το οποίο επισκέφθηκε ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος. Όμως στη Λογγά και τη Δημοτική Ενότητα Αίπειας ο δήμαρχος πήγε και για τη μελέτη αποχέτευσης της περιοχής…

Ειδικότερα, εκπονείται μελέτη για την επίλυση του προβλήματος της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων των οικισμών Λογγά, Χράνοι, Αγ. Ανδρέας και Νέα Κορώνη. Το έργο αναπτύσσεται από την είσοδο των Χράνων μέχρι και τη Ν. Κορώνη καλύπτοντας όλο το μήκος της παραλιακής αυτής αναπτυσσόμενης ζώνης του τέως Δήμου Αίπειας.
Για το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί η προμελέτη των δικτύων αποχέτευσης με προκαταρκτική μελέτη βιολογικού καθαρισμού και την παρούσα χρονική στιγμή εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική αποτύπωση, γεωτεχνική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
Η αυτοψία του δημάρχου πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των θέσεων των αντλιοστασίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η γεωτεχνική μελέτη.
Η μελέτη του έργου έχει χρηματοδοτηθεί από διάφορες πηγές, πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενώ γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί και η οριστική μελέτη από το ΠΔΕ.