Κυριακή, 06 Απριλίου 2014 23:49

Αρχές και θέσεις του υποψηφίου δημάρχου Τριφυλίας Ευστάθιου Ανδρινόπουλου

«Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑ-ΖΕΙ»
Με αναφορές για κρυφά ή φανερά κομματικά χρίσματα, για δαχτυλίδια διαδοχής και για συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας, Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, την Κυριακή στην Κυπαρισσία, έδρα του Δήμου, τις θέσεις και τις αρχές του συνδυασμού του, «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ»…

Η διακήρυξη που παρουσίασε ο Ευστάθιος Ανδρινόπουλος έχει ως εξής:
«Η Τριφυλία, αξίζει την αγάπη και την φροντίδα όλων μας. Εμείς, που την αγαπάμε και θέλουμε να τη βλέπουμε ψηλά, να προοδεύει και να αναπτύσσεται, αποφασίσαμε να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να σας κάνουμε κοινωνούς και συνοδοιπόρους σε μια μεγάλη προσπάθεια που στόχο έχει την πρόοδο του Τόπου μας.
Είμαστε δημότες και ενεργοί πολίτες της Τριφυλίας που ενώσαμε τις δυνάμεις μας, δημιουργώντας μια υγιή αυτοδιοικητική ομάδα χωρίς κρυφά ή φανερά κομματικά χρίσματα, χωρίς δακτυλίδια διαδοχής, χωρίς συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Αν και έχουμε διαφορετικές διαδρομές, μας συνδέει και μας ενώνει η αγάπη μας για την Τριφυλία, τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε και η αγανάκτηση για το κομματικό-συγκεντρωτικό και προσωποπαγές μοντέλο αυτοδιοίκησης, που κυριαρχεί δυστυχώς μέχρι σήμερα και θέλει τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντολοδόχους των κομμάτων.
Είμαστε μια Δημοτική παράταξη, στην οποία ρόλο και λόγο στη λήψη των αποφάσεων έχουν, όχι μόνο ο επικεφαλής, όχι μόνο τα μέλη και στελέχη, αλλά και ο απλός πολίτης, γι αυτό και τον θέλουμε ενεργό, να έχει άποψη τεκμηριωμένη για ότι συμβαίνει στον τόπο.
Είμαστε υπέρ της ανοικτής διαβούλευσης, αλλά και της αποφασιστικής λήψης αποφάσεων μακριά από μικροσυμφέροντα, που θα βλάπτουν το συμφέρον της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.
Για το συμφέρον του τόπου δε θα διστάσουμε να συνεργαστούμε με όποιον πολιτικό, τοπικό, επιχειρηματικό και εργατικό παράγοντα και κάθε κοινωνικό, πολιτικό και επαγγελματικό φορέα, επιθυμεί την ανάπτυξη της Τριφυλίας με μοναδικό όρο τη διαφάνεια, χωρίς δεσμεύσεις και δουλείες.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός «η Τριφυλία αλλάΖΕΙ», δημιουργήθηκε προκειμένου να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε διοικητικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό  επίπεδο, ώστε η Τριφυλία:
Να ξεπεράσει αγκυλώσεις και νοοτροπίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην πρόοδο του τόπου μας,
Να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης σε τοπικό επίπεδο, που ιδιαίτερα στις ημέρες μας πλήττει όλους τους κατοίκους της Τριφυλίας.
Να αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που είναι ο τουρισμός και η γεωργία και
Να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην ποικιλόμορφη δράση, στην αποτελεσματική διοικητική λειτουργία, στην παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών δημοτικών υπηρεσιών.
Πιστεύουμε:
Στην αυτοδιοίκηση ως θεσμό αυτοπροσδιοριζόμενο και όχι κομματικό παραμάγαζο
Στις συμμετοχικές, δημοκρατικές και πλειοψηφικές διαδικασίες που θα έχουν ως πρωταγωνιστή τον πολίτη. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ομαλή και υγιή δημοτική διοίκηση.
Στη χρηστή διοίκηση μέσω της διαφάνειας, της νομιμότητας, και της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης, μεταξύ δημότη και διοίκησης, αποβάλλοντας πρακτικές εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και προώθησης προσωπικών συμφερόντων.
Στην ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη και την εργατικότητα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να παράγουν έργο και να μην αρκούνται στις δημόσιες σχέσεις.
Στην αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων που θα αποκεντρώσει την τοπική αυτοδιοίκηση και θα περιορίσει τα μειονεκτήματα του Καλλικρατικού Δήμου και του υδροκεφαλισμού. Θέλουμε να ξαναζήσουν τα χωριά μας.
Είμαστε αποφασισμένοι:
Να εκπροσωπήσουμε όλους εκείνους τους πολίτες που πιστεύουν ότι αξίζουμε ένα καλύτερο δήμο, πέρα από κομματικές ταμπέλες και δεσμεύσεις,
Να βγούμε από τη στασιμότητα, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης των κοινωνικών μας υποδομών.
Να δώσουμε προτεραιότητα στην καινοτομία, τις νέες ιδέες και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία από τους διαθέσιμους φυσικούς, οικονομικούς, ανθρώπινους πόρους και τις ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε. με τα διάφορα προγράμματα που προσφέρει.
Να υποστηρίξουμε δραστήρια την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη, τον τουριστικό και τον αγροτικό χαρακτήρα της. Γνωρίζουμε ότι προϋπόθεση ανάπτυξης είναι οι οδικοί άξονες και οι δρόμοι που συνδέουν τις πόλεις και τα χωριά μας. Η αγροτική οδοποιία θα αποτελεί το καθημερινό μέλημά μας.
Προτεραιότητές μας είναι:
H αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού (υπαλλήλων του Δήμου και αιρετών).
Ο εκσυγχρονισμός - συντήρηση και αξιοποίηση του συνόλου των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου.
Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Η εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού σε όλες τις πόλεις και τα χωριά του Δήμου, όλες τις εποχές του έτους.
Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Η κατασκευή και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών στις πόλεις και χωριά του Δήμου μας.
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση.
Η επιτάχυνση των ενεργειών για την ολοκλήρωση των  ΓΠΣ - ΣΧΟΑΑΠ σε όλες τις ενότητες του Δήμου.
Η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών χαρακτηριστικών για αύξηση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, φυσικών καλλονών κ.λ.π.
Η ανάκτηση της αξιοπιστίας του Δήμου απέναντι στους δημότες και τους προμηθευτές του.
Ο σεβασμός στη δαπάνη των χρημάτων των δημοτών.
Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συλλόγους, για τη βελτίωση των υποδομών Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Υγείας.
Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου και του εθελοντισμού με στοχευμένα κοινωνικά προγράμματα και δράσεις.
Η εντατική επιδίωξη απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Δε θα υποσχεθούμε πως έχουμε μαγικούς τρόπους για να λύσουμε τα προβλήματα. Ούτε θα προτείνουμε ανέφικτους και οικονομικά ατελέσφορους στόχους. Μπορούμε όμως να υποσχεθούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις και εμπειρίες που έχουμε συγκεντρώσει στο πέρασμα του χρόνου για το όφελος του δήμου Τριφυλίας. Γνωρίζουμε ότι θα συναντήσουμε αντιδράσεις από κατεστημένα συμφέροντα και νοοτροπίες, αλλά με την πειθώ και το παράδειγμά μας, πιστεύουμε ότι θα τις ξεπεράσουμε.
Οδεύοντας προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 18 Μαΐου 2014, χρειαζόμαστε μία τεχνικά ικανή, έμπειρη και ακομμάτιστη Δημοτική Αρχή. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και μακροχρόνια προοπτική που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη στον Τόπο μας, τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων, του φυσικού και οικονομικού περιβάλλοντος και αναβαθμισμένες, λειτουργικές και αποδοτικές Δημοτικές Υπηρεσίες.
Απευθυνόμαστε:
Σε όσους θέλουν να πάψει ο ιδιότυπος δημοτικός διχασμός που ταλαιπωρεί το Δήμο μας.
Σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο κομματικός εναγκαλισμός μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει στον τόπο μας.
Σε όσους θέλουν η συνένωση των παλαιών δήμων της περιοχής να αποκτήσει πια περιεχόμενο και να μη μείνει στα χαρτιά.
Σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει ότι εκτός από τη διεκδίκηση των πόρων που μας αναλογούν, πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργική ανάπτυξη του Δήμου μας.
Σε όσους βαρέθηκαν να «ιδιωτεύουν», δίνοντας τα κλειδιά εν λευκώ σε επίδοξους σωτήρες.
Σε όσους νέους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες θέλουν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στον παραγωγικό σχεδιασμό του δήμου.
Σε όσους έχουν ιδέες και προτάσεις τις οποίες θέλουν να μοιραστούν και να παλέψουν για να τις υλοποιήσουμε.
Σε ελεύθερους, ανεξάρτητους και αγωνιστές πολίτες που δε ζητούν να πάρουν, αλλά να δώσουν στο Δήμο. Που δε ζητούν κομματικούς μανδύες για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους, αλλά τους περισσεύει αγάπη και διάθεση δράσης για την πρόοδο και ανάπτυξη της Τριφυλίας. Ιδιοτελείς και καιροσκόποι δεν έχουν θέση ανάμεσά μας».