Κυριακή, 25 Μαϊος 2014 20:54

Σάρρωσε η Γιώτα Γεωργακοπούλου στο Χαλκιά

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Η Γιώτα Γεωργακοπούλου κέρδισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές στο χωριό Χαλκιά του Δωρίου, για τις επαναληπτικές εκλογές του Δήμου Οιχαλίας. Έλαβε…

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
Η Γιώτα Γεωργακοπούλου κέρδισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές στο χωριό Χαλκιά του Δωρίου, για τις επαναληπτικές εκλογές του Δήμου Οιχαλίας. Έλαβε…

 

…27 ψήφους, ενώ ο Αριστείδης Σταθόπουλος πήρε 6 ψήφους. Οι γραμμένοι ήταν 141, ενώ άκυρα και λευκά δεν υπήρχαν.