Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 20:43

Κατά ριπάς βάλλουν τα κουνούπια στο Δήμο Μεσσήνης…

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έντονα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε όλο το Δήμο Μεσσήνης από τα κουνούπια, τονίζει ο δήμαρχος, Στάθης Αναστασόπουλος, που καλεί τους αρμοδίους να επιβάλουν κυρώσεις στον εργολάβο στον οποίο έχει ανατεθεί η καταπολέμηση των κουνουπιών…

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έντονα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε όλο το Δήμο Μεσσήνης από τα κουνούπια, τονίζει ο δήμαρχος, Στάθης Αναστασόπουλος, που καλεί τους αρμοδίους να επιβάλουν κυρώσεις στον εργολάβο στον οποίο έχει ανατεθεί η καταπολέμηση των κουνουπιών…

Η καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται με ιδιώτη εργολάβο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την αναπτυξιακή της εταιρεία. Παράγοντες της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχουν ευθύνη οι Δήμοι, διότι δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας για τον έλεγχο του εργολάβου και των εντοπισμό εστιών κουνουπιών. Από την πλευρά του όμως ο δήμαρχος Μεσσήνης υποστηρίζει ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον εργολάβο, στον οποίο και θα πρέπει να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικότερα, σε σημερινό δελτίο Τύπου του Δήμου Μεσσήνης σημειώνονται σχετικά τα εξής: «Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος μετά από οχλήσεις Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτών και κατόπιν σχετικής απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου, απέστειλε έγγραφο στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για το θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Μεσσήνης και οι υπόλοιποι Δήμοι του Νομού για το θέμα αυτό έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας η οποία ορίζεται φορέας υλοποίησης του έργου για την τριετία 2013-2015. Παρατηρείται όμως το φαινόμενο της μη επακριβούς τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν για τον ανάδοχο από την πιο πάνω σύμβαση.
Ο Δήμαρχος στην επιστολή του προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα έντονα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλες τις περιοχές του Δήμου Μεσσήνης από τα κουνούπια στη δημόσια υγεία, στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Ο Δήμαρχος ζητά από την Αναπτυξιακή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εφαρμόζει με ακρίβεια το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, όπως προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση και να προβεί στην περικοπή της αμοιβής του για την πλημμελή εφαρμογή του προγράμματος».