Τρίτη, 01 Ιουλίου 2014 15:39

Όλοι όσοι εκλέχτηκαν στη Μεσσήνη και τα χωριά του Δήμου

ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ 
Η επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Δήμο Μεσσήνης και η ανακήρυξη του Στάθη Αναστασόπουλου ως δημάρχου και την επόμενη πενταετία, έγινε σήμερα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Η απόφαση θα είναι αναρτημένη για τρεις ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης. Ακολουθούν τα ονόματα όλων όσων εκλέχτηκαν στην πόλη και όλα τα χωριά…

ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ 
Η επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Δήμο Μεσσήνης και η ανακήρυξη του Στάθη Αναστασόπουλου ως δημάρχου και την επόμενη πενταετία, έγινε σήμερα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Η απόφαση θα είναι αναρτημένη για τρεις ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης. Ακολουθούν τα ονόματα όλων όσων εκλέχτηκαν στην πόλη και όλα τα χωριά…

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε χίλιους εξακόσιους έξι (1.606) σταυρούς προτίμησης

2. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εννιακόσιους εξήντα εννέα (969) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΣΕΛΙΟΥ‑ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα δύο (742) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε επτακόσιους είκοσι ένα (721) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο (582) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς προτίμησης

7. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις (484) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα εννέα (679) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους πενήντα πέντε (555) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ

1. ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα εννέα (549) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα επτά (897) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ

1. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα τέσσερις (754) σταυρούς προτίμησης

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους τριακόσιους εβδομήντα τρεις (1.373) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εννιακόσιους ένα (901) σταυρούς προτίμησης

 

Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ   

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εννιακόσιους έξι (906) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΙΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα εννέα (869) σταυρούς προτίμησης

     

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΩΝΗ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους (800) σταυρούς προτίμησης

3. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα εννέα (769) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα πέντε (755) σταυρούς προτίμησης

Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς προτίμησης

Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης

Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης

Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους πέντε (605) σταυρούς προτίμησης

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης

Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε εξακόσιους ενεννήντα έξι (696) σταυρούς προτίμησης

     

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:       

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα έξι (656) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ‑ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ. ΤΣΩΝΗ

ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα έξι (546) σταυρούς προτίμησης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ‑ΚΑΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης

     

Αβραμιού

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

 

Αγριλιά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Ανδριανή

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Αμφιθέα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Ανάληψη

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

Ανδρούσα

ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους ενεννήντα τρεις (293) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Αριστοδήμειο

ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Αριστομένης

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενεννήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

 

Αρσινόη

ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εννενήντα (90) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται   Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Αρχαία Μεσσήνη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Αχλαδοχώρι

ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Βαλύρα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

 

Βελίκα

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Βλάση

ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Βούταινα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Δάρα

ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Διόδια

ΚΟΥΡΓΙΑΜΠΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Δραΐνα

ΑΝΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Δροσιά

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

 

Ελληνοεκκλησιά

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Εύα

ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Ζερμπίσια

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Καλαμαρά

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

 

Καλογερόρραχη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Καλοχώρι

ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Καρποφόρα

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Καρτερόλι

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενεννήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Καστάνια

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κεφαλινού

ΚΟΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κεφαλόβρυσο

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κλήμα

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κόκκινου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κορομηλιά

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κουρτάκι

ΠΑΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Κουτήφαρι

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Λάμπαινα

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Λευκοχώρα

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Λογγά

ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης         και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Λυκίσσα

ΜΠΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Λυκότραφο

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

 

Μάνεση

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Μαγγανιακό

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Μάδαινα

ΔΑΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Μαθία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Μαυρομμάτι Παμίσου

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Μηλίτσα

ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Μηλιώτη

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Νέα Κορώνη

ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε ενεννήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Νεοχώριο Αριστομένη

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Νερόμυλος

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενεννήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Παλαιόκαστρο

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πανιπέρι

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

 

Πελεκανάδα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πεταλίδι

ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενεννήντα έξι (296) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

 

Πετρίτσι

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πιλαλίστρα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πιπερίτσα

ΑΛΕΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πλατανόβρυση

ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πολύλοφος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Πουλίτσι

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Ρευματιά

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Σπιτάλι

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Στέρνα

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενεννήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς   προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Στρέφι

ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Τρίκορφο 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενεννήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Τρίοδος

ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Χαραυγή

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας

     

Χατζή

ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

     

Χράνοι

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος

ΒΡΕΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Τακτικός Σύμβουλος