Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 19:09

Μπορούσε ή όχι ο Π. Κατσίβελας να είναι υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας;

Δεξιά ο Παναγιώτης Κατσίβελας και αριστερά Κώστας Κόλλιας και Παναγιώτης Αλευράς Δεξιά ο Παναγιώτης Κατσίβελας και αριστερά Κώστας Κόλλιας και Παναγιώτης Αλευράς

ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
Η ένσταση για την ακύρωση της υποψηφιότητας του Παναγιώτη Κατσίβελα, ο οποίος και εξελέγη νέος δήμαρχος Τριφυλίας, συζητήθηκε σήμερα στο Εκλογοδικείο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με την αίτηση, ο Παναγιώτης Κατσίβελας δεν έπρεπε να ανακηρυχθεί υποψήφιος διότι ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ασκεί εξουσία που επηρεάζει τη βούληση του εκλογικού σώματος του Δήμου όπου εξελέγη…

ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
Η ένσταση για την ακύρωση της υποψηφιότητας του Παναγιώτη Κατσίβελα, ο οποίος και εξελέγη νέος δήμαρχος Τριφυλίας, συζητήθηκε σήμερα στο Εκλογοδικείο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με την αίτηση, ο Παναγιώτης Κατσίβελας δεν έπρεπε να ανακηρυχθεί υποψήφιος διότι ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ασκεί εξουσία που επηρεάζει τη βούληση του εκλογικού σώματος του Δήμου όπου εξελέγη…

Την ένταση υπέβαλε ο Χρήστος Χωραΐτης, τον οποίο εκπροσώπησε ο δικηγόρος της Καλαμάτας, Αντώνης Γιαννακόπουλος, ενώ τον Παναγιώτη Κατσίβελα εκπροσώπησε ο δικηγόρος της Πάτρας, Φώτης Λεπίδας.
Ο Αντώνης Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι ο Παναγιώτης Κατσίβελας δεν είχε δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να θέσει υποψηφιότητα, διότι ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ασκεί εξουσία ως έχων την ευθύνη της γενικής διεύθυνσης υγειονομικών μονάδων όπως το Νοσοκομείο της Καλαμάτας, τα Κέντρα Υγείας Γαργαλιάνων, Φιλιατρών κ.ά
Ο Φώτης Λεπίδας από την πλευρά του υποστήριξε ότι υπάρχει ειδικός νόμος που εξαιρεί τους διοικητές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από αυτά τα κωλύματα εκλογιμότητας. Επιπλέον δε υποστήριξε ότι ο Παναγιώτης Κατσίβελας εξουσία έχει στο προσωπικό της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Πάτρα και η εξουσία του δεν επεκτείνεται με κανέναν τρόπο στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας. 
Ο Χρήστος Χωραΐτης έχει καταθέσει ένσταση και κατά της υποψηφιότητας του Αλεξ. Τζωρτζίνη. Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του, Αντώνης Γιαννακόπουλος, ούτε ο συγκεκριμένος μπορεί σύμφωνα με το νόμο να είναι υποψηφιότητας γιατί προΐσταται στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων και με την ιδιότητά του αυτή έχει μεγαλύτερες δυνατότητες επηρεασμού των εκλογέων. Ο δικηγόρος του Αλεξ. Τζωρτζίνη, Φώτης Λεπίδας, υποστήριξε από την πλευρά του ότι ο δημοτικός σύμβουλος είναι συντονιστής στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, δεν εκδίδει και δεν μπορεί να εκδώσει κάποια διοικητική πράξη και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας.
Η απόφαση θα εκδοθεί μέσα στον Αύγουστο, δεδομένου ότι την 1η Σεπτέμβρη αναλαμβάνουν οι νέες δημοτικές αρχές.
Στ.Μ.