Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012 18:44

Ενημέρωση ανέργων για τις 120 θέσεις του Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θέσεις απασχόλησης τους τομείς του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού τομέα, του πολιτισμού και της στήριξης της εργασίας θα καλύψουν οι 120 άνεργοι που θα προσληφθούν στο Δήμο Μεσσήνης, στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας.
Ο Δήμος Μεσσήνης διοργάνωσε την Τετάρτη ενημερωτική συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων. Τους άνεργους ενημέρωσαν ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, η προϊσταμένη του ΟΑΕΔ Καλαμάτας Ρούλα Νικολοπούλου, ενώ τη μη κυβερνητική οργάνωση «Οι Δρόμοι της Ελιάς», η οποία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, εκπροσώπησε ο Σταύρος Καραμπάτος.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, στη συνάντηση αναλύθηκε η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων βάσει μοριοδότησης η οποία βασίζεται σε 6 κριτήρια: κατάσταση ανέργου, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, κατάσταση υγείας, εντοπιότητα και τα πρόσθετα προσόντα των θέσεων ειδίκευσης. Τέλος, αναφέρθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της ανωτέρω μοριοδότησης.
Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί τέλος Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του φορέα υλοποίησης Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» Κανάρη και Ηροδότου 6 Καλαμάτα, σε διάστημα 10 ημερών από την δημοσίευση. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης από τον οργανισμό «Οι δρόμοι της Ελιάς», τα ΚΕΠ του Δήμου αλλά και μέσω internet σε site τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα.
Η συμμετοχή του Δήμου στο ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών του στα πλαίσια της ανάπτυξης της κοινωνικής του πολιτικής με στόχο την ανακούφιση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Ήδη συμμετέχει στο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 – 64 το οποίο είναι σε εξέλιξη, και βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για την υποβολή πρότασης σε συνεργασία με άλλους Δήμους της Μεσσηνίας για το πρόγραμμα ΤοπΣΑ (Τοπικά σχέδια για την απασχόληση).