Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 00:00

Η Μεσσήνη ζητάει να διαχειρίζεται τα σκουπίδια της δίπλα στη Μπιρμπίτα!

Δημαρχείο Μεσσήνης Δημαρχείο Μεσσήνης

ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ; 
Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ζητάει από την Περιφέρεια να παραχωρήσει το χώρο στη Μακαρία, για να διαχειρίζεται τα σκουπίδια του ο Δήμος. Δίπλα από τη Μακαρία όμως, στη Μπιρμπίτα, ο Δήμος Καλαμάτας θέλει να στείλει τους τσιγγάνους της Αγίας Τριάδας…

ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ; 
Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ζητάει από την Περιφέρεια να παραχωρήσει το χώρο στη Μακαρία, για να διαχειρίζεται τα σκουπίδια του ο Δήμος. Δίπλα από τη Μακαρία όμως, στη Μπιρμπίτα, ο Δήμος Καλαμάτας θέλει να στείλει τους τσιγγάνους της Αγίας Τριάδας…

Σκουπίδια και τσιγγάνοι φαίνεται ότι για κάποιους δεν διαφέρουν, γι’ αυτό και τα πετούν όπου τους βολεύει…
Η Μακαρία και η Μπιρμπίτα αγοράστηκαν επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου στην πρώτη να κατασκευαστεί τσιγγάνικη κατασκήνωση για τους Νησιώτες τσιγγάνους και αντίστοιχα στη δεύτερη για τους Καλαματιανούς τσιγγάνους. Τελικά έγινε μόνο η δεύτερη κατασκήνωση, που τώρα έχει διαλυθεί βέβαια, καθώς ο χώρος στη Μακαρία είναι απόλυτα ακατάλληλος για τη διαμονή ανθρώπων.
Ο Δήμος Μεσσήνης στη Μακαρία, εφόσον του την παραχωρήσει η Περιφέρεια, θα κάνει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, μέχρι να ξεκινήσει η ΤΕΡΝΑ την εντός ή εκτός εισαγωγικών ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.