Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 00:13

Τέσσερις υποψήφιοι Συμπαραστάτες στο Δήμο Μεσσήνης

Δημήτρης Αθανασακόπουλος, Θεόδωρος Αβιζιώτης, Βασίλης Σαραντόπουλος, υποψήφιοι Συμπαραστάτες που προσήλθαν χθες το βράδυ στο Δ.Σ. Μεσσήνης, δεν προσήλθε ο Γιάννης Αθανασόπουλος Δημήτρης Αθανασακόπουλος, Θεόδωρος Αβιζιώτης, Βασίλης Σαραντόπουλος, υποψήφιοι Συμπαραστάτες που προσήλθαν χθες το βράδυ στο Δ.Σ. Μεσσήνης, δεν προσήλθε ο Γιάννης Αθανασόπουλος

ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΚΑΝΕΙΣ 
Ο δικηγόρος Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οικονομολόγος Δημήτρης Αθανασακόπουλος, ο ελεύθερος επαγγελματίας Βασίλης Σαραντόπουλος και ο δικηγόρος Θεόδωρος Αβιζιώτης, έθεσαν χθες το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, υποψηφιότητα για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης…

ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΚΑΝΕΙΣ 
Ο δικηγόρος Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οικονομολόγος Δημήτρης Αθανασακόπουλος, ο ελεύθερος επαγγελματίας Βασίλης Σαραντόπουλος και ο δικηγόρος Θεόδωρος Αβιζιώτης, έθεσαν χθες το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, υποψηφιότητα για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης…

Έγιναν δύο ψηφοφορίες αλλά κανένας δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 που ορίζει η νομοθεσία. Έτσι η διαδικασία θα επαναληφθεί με νέα προκήρυξη που θα κάνει το επόμενο διάστημα ο Δήμος.
Πάντως κοντά στην εκλογή έφτασε ο Θεόδωρος Αβιζιώτης, που και στις δύο ψηφοφορίες έλαβε 18 ψήφους και χρειαζόταν άλλες τέσσερις για να πάρει τη θέση. Ο Βασίλης Σαραντόπουλος έλαβε και στις δύο ψηφοφορίες οκτώ ψήφους, ο Δημήτρης Αθανασακόπουλος τέσσερις στην πρώτη και τρεις στη δεύτερη, ενώ ο Γιάννης Αθανασόπουλος έλαβε μία στην πρώτη και καμία στη δεύτερη.
Σημειώνεται ότι οι Αθανασόπουλος, Αθανασακόπουλος και Σαραντόπουλος είχαν θέσει από νωρίτερα την υποψηφιότητά τους στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο Αβιζιώτης την κατέθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρουσίαση της υποψηφιότητά τους έκαναν οι Αθανασακόπουλος, Σαραντόπουλος και Αβιζιώτης, ενώ ο Γιάννης Αθανασόπουλος δεν προσήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο θεσμός του Συμπαραστάτη έχει εισαχθεί με το νόμο του Καλλικράτη ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει κερδίσει την αποδοχή των αυτοδιοικητικών θεσμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ελάχιστοι ήταν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα που κάλυψαν αυτή τη θέση, ενώ στη νέα δημοτική περίοδο φαίνεται να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των Δήμων. Η αντίληψη που υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό είναι ότι πρόκειται για έναν περιττό θεσμό. Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, έχει δηλώσει επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος έχει συμπαραστάτες, τους δημοτικούς συμβούλους που έχει εκλέξει ο ίδιος ο λαός. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει έναν διαμεσολαβητικό περισσότερο ρόλο και οι εισηγήσεις του δεν δεσμεύουν τη διοίκηση.
Στ.Μ.