Τετάρτη, 06 Μαϊος 2015 03:00

Ακόμη υπό διερρεύνηση η σήραγγα στην Αρκαδική Πύλη της Αρχαίας Μεσσήνης

ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Παρότι η αναγκαιότητα για την κατασκευή σήραγγας στην Αρκαδική Πύλη της Αρχαίας Μεσσήνης, ώστε αυτοκίνητα, φορτηγά και αγροτικά οχήματα να μην περνούν μέσα από το εντυπωσιακό αρχαιολογικό μνημείο, έχει υπογραμμιστεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ακόμη η υπόθεση βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης…

Η διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα κατασκευής της σήραγγας γίνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφερειακής Ενότητας, με προγραμματική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της ίδιας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης.
Ανάλογη σύμβαση έχει συναφθεί για τη δημιουργία αλιευτικού αγκυροβολίου στον Μουρτιά, το ποταμάκι που εκβάλει στη θάλασσα της Ανάληψης.
Για την εξέλιξη των δύο αυτών προγραμματικών συμβάσεων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Διοικητήριο, υπό την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη.
Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, συνεδρίασε την Τρίτη το πρωί η Επιστημονική Ομάδα Έργου και η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης «των δύο Προγραμματικών Συμβάσεων «Πρόγραμμα ανάδειξης και προστασία εκβολών Μουρτιά Δήμου Μεσσήνης» και «Διερεύνηση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην Αρκαδική Πύλη».
Συμβαλλόμενα μέρη στις ανωτέρω προγραμματικές συμβάσεις, εκτός από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης), είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου- Π.Ε. Μεσσηνίας & ο Δήμος Μεσσήνης.
Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών πήραν μέρος οι Αντιδήμαρχοι Μεσσήνης κ.κ. Νικόλαος Ξαρχάκος & Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας κ. Ιωάννης Αργυράκης καθώς και οι υπάλληλοι κα Άννα Γαζούλη (Π.Ε. Μεσσηνίας), κ. Βασίλειος Κουτίβας & κα Ευθυμία Μουργή (Δ. Μεσσήνης), Μιχαήλ Κομματάς & Ηλίας Σπαρτιάνος από το φορέα υλοποίησης.
Αρχικά ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ κ. Ιωάννης Αργυράκης και οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας ενημέρωσαν τα μέλη των επιτροπών για την ολοκλήρωση του β΄ και γ΄σταδίου «Υδρολογική μελέτη» και «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος» της Π.Σ. «Πρόγραμμα ανάδειξης και προστασία εκβολών Μουρτιά Δήμου Μεσσήνης».
Βασικός σκοπός είναι να προωθηθεί η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης για την οριοθέτηση του ρέματος Μουρτιά, την προστασία του περιβάλλοντος χώρου της εκβολής και η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ασφαλούς αγκυροβολίου αλιευτικών σκαφών στις όχθες της εκβολής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης είναι 80.000,00€ συμπ. ΦΠΑ εκ των οποίων το ποσό των 56.000,000€ είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελ/σου και το υπόλοιπο ποσό (24.000,00 €) του Δ. Μεσσήνης.
Εν συνεχεία, παρουσιάστηκε στα μέλη των επιτροπών της Π.Σ. «Διερεύνηση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην Αρκαδική Πύλη» η πορεία εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου. Σκοπός της σύμβασης είναι να προωθηθεί μελετητικά η ωρίμανση του έργου διάνοιξης σήραγγας της Αρκαδικής Πύλης. Το έργο είναι αναγκαίο προκειμένου να εκτραπεί η διέλευση των οχημάτων, που οδεύουν από τους οικισμούς Λάμπαινα, Αρσινόη, Μαυρομάτι με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Βαλύρα – Ζερμπίσια και αντιστρόφως, μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο της Πύλης και συγκεκριμένα μέσα από αυτήν. Κλείνοντας, τόσο η Αντιπεριφερειάρχης Ελένη Αλειφέρη όσο και οι Αντιδήμαρχοι του Δ. Μεσσήνης κ.κ. Γεωργακόπουλος & Ξαρχάκος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία σύνταξης των σχεδίων, ενώ παράλληλα τόνισαν τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων έργων».
Στ.Μ.