Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 19:21

Βρέθηκε καρδιολόγος για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου ξανάρχισαν τα έργα

ΞΑΝΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 
Ξανάρχισαν οι εργασίες για την αναδιαρρύθμιση των εξωτερικών ιατρείων και των γραφείων της διοίκησης, στο ισόγειο του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ένα έργο σημαντικό που όμως εξελίσσεται μετ’ εμποδίων, αν και υπάρχει η αισιοδοξία ότι ξεπεράστηκαν οριστικά τα προβλήματα…

Επιπλέον αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα καλυφθεί η θέση που έχει προκηρυχθεί για επικουρικό καρδιολόγο στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, στο οποίο αναγκάζονται να πηγαίνουν καρδιολόγοι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση, καρδιολόγος αναμένεται ίσως και αύριο να καταθέσει τα χαρτιά του για να καλύψει τη θέση με σύμβαση ενός χρόνου.
Σε ότι, αφορά το έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, αυτό εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το εξωτερικό κέλυφος του κτηρίου βάφεται με ειδικά χρώματα για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ θα μονωθούν και τα δώματα της οροφής.
Στ.Μ.