Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 18:12

Αφαιρέθηκε η Γαλάζια Σημαία από την παραλία του Καλού Νερού

ΤΡΙΦΥΛΙΑ 
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης αφαίρεσε τη Γαλάζια Σημαία από την παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία, κάτι που αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία του Δήμου, καθώς δεν τηρούσε τους όρους που οφείλουν να τηρούν όλοι οι Δήμοι που έχουν κερδίσει Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες τους…

Όπως σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Γαλάζια Σημαία αφαιρέθηκε όχι επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ποιότητα του νερού της θάλασσας αλλά επειδή υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την προστασία των λουομένων, την ενημέρωσή τους, την καθαριότητα της παραλίας.
Γαλάζιες Σημαίες έχουν απονεμηθεί φέτος σε 395 παραλίες, ενώ αφαιρέθηκαν από τρεις, από το Καλό Νερό, από την Κακιά Λαγκάδα στα Κύθηρα και από τη Νέα Χώρα στα Χανιά.
Στη σχετική ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σημειώνει: «Τρεις βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2015 και έχασαν το βραβείο τους επειδή δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα επιθεωρήσεις.
Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Οι επιθεωρητές όμως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου. Παρά τις προειδοποιήσεις, οι ελλείψεις αυτές δεν διορθώθηκαν κατά την περίοδο επανελέγχου. Κατά συνέπεια τα μέλη της Εθνικής
Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού. 
Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», οι παραπάνω ακτές δεν μπορούν να είναι υποψήφιες για βράβευση την επόμενη χρονιά.