Πέμπτη, 10 Μαϊος 2012 17:00

Μισθοί αιρετών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κυπαρισσίας

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
Στα 1.686 ευρώ, μεικτά, καθορίστηκε η μηνιαία αντιμισθία του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ), ενώ η αμοιβή του γραμματέα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε στα 84,33 ευρώ ανά συνεδρίαση, μεικτά και για μέχρι τρεις συνεδριάσεις το μήνα.

Η απόφαση ελήφθη με ομοφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ. Σημειώνεται ότι η αντιμισθία του προέδρου της ΔΕΥΑΚΥ, που τώρα είναι ο Παναγιώτης Γυφτάκης, αντιστοιχεί στο 40% της αντιμισθίας του δημάρχου Τριφυλίας, ενώ ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ο μισθός αυτός να φτάνει μέχρι το 50% του μισθού του δημάρχου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚΥ είναι οι Παρασκευάς Ψιλογαλάνης, Γιώργος Σαμπαζιώτης, Μαρία Πανουσιοπούλου, Ζαχαρίας Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Τσίγγανος και Θανάσης Πετρόπουλος.