Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 21:19

Και με την υπογραφή Σπίρτζη χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για έργα στον Πάμισο

Το Κουλντούκι της Μπούκας Το Κουλντούκι της Μπούκας

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, Γιώργου Δέδε, στη Μεσσήνη και τις ανακοινώσεις του για τη χρηματοδότηση των μελετών που αφορούν τα αντιπλημμυρικά και τις αναπλάσεις στον Πάμισο, ο υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, υπέγραψε τη δέσμευση πίστωσης 3.000.000 ευρώ για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών αυτών…

Στην υπουργική απόφαση σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Αποφασίζουμε: 1. Τον χαρακτηρισμό του έργου «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι-Μεσσήνη-εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο Εθνικού Επιπέδου. 2. Την ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του έργου (…) προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες για το έργο (μελέτες, απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και, ύστερα από τις εγκρίσεις, οι εγκρίσεις δημοπράτησης της κατασκευής. 3. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 3.000.000 ευρώ (…)».
Οι μελέτες που θα γίνουν θα προβλέπουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθέτησης και οριοθέτησης του Παμίσου από το φράγμα του Άρι μέχρι τη θάλασσα, βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της περιοχής της εκβολής του ποταμού, κατασκευή πεζογέφυρας που θα ενώνει τη δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης, την αντιπλημμυρική προστασία και περιβαλλοντική αξιοποίηση της εκβολής του αντιπλημμυρικού αύλακα στο Κουλντούκι της Μπούκας.
Τις μελέτες θα δημοπρατήσει και θα επιβλέπει η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του υπουργείου Υποδομών, δεδομένου ότι ο Δήμος Μεσσήνης δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό.
Στ.Μ.