Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 01:30

Καταδίκη της Ελλάδας για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο προτείνει η εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Η ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σειρά παραβιάσεων οδηγιών της ΕΟΚ, που αφορούν τη διατήρηση των φυσικών οικοτότων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, διαπιστώνει η γενική εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Juliane Kokott, η οποία ουσιαστικά προτείνει την καταδίκη της χώρας μας. Η εισαγγελέας αποδέχεται τις περισσότερες από τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, για τη μη λήψη μέτρων από τη χώρα μας με σκοπό την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και των αμμοθινών…

Η γενική εισαγγελέας κρίνει ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει την οδηγία της ΕΟΚ 92/43 επειδή:
• Επέτρεψε την κατασκευή κατοικιών στην περιοχή Αγιαννάκη κατά το έτος 2010, όπως επίσης και τη χρήση άλλων κατοικιών από το έτος 2006, και διατήρησε σε ισχύ τις άδειες τριών κατοικιών στην περιοχή Βουνάκι
• Χορήγησε το 2012 άδεια κατασκευής τριών εξοχικών κατοικιών κοντά στο Βουνάκι χωρίς προηγουμένως να αξιολογήσει το σχέδιο ως προς τις επιπτώσεις του στην περιοχή
• Ενέκρινε την κατασκευή δρόμου που συνδέει το Καλό Νερό με την Ελαία, παράλληλα προς τη σιδηροδρομική γραμμή, και επέτρεψε την ασφαλτόστρωση δρόμων
• Επέτρεψε κατασκευαστικές εργασίες στον Αγιαννάκη, κοντά στις παραλίες ωοτοκίας
• Απέτυχε να εμποδίσει επαρκώς το ελεύθερο κάμπινγκ
• Απέτυχε να περιορίσει επαρκώς τη λειτουργία παραλιακών μπαρ
• Απέτυχε να περιορίσει την ενοικίαση εξοπλισμού παραλίας (οι ομπρέλες καταστρέφουν τα θαμμένα αβγά) και την τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων στις παραλίες ωοτοκίας.
• Απέτυχε να περιορίσει επαρκώς τη φωτορύπανση -τα νεογέννητα χελωνάκια έλκονται από το φως και κατευθύνονται προς τα φώτα των μπαρ αντί προς τη θάλασσα.
• Δεν κατάφερε να περιορίσει την αλιευτική δραστηριότητα μπροστά στις παραλίες ωοτοκίας
• Παρέλειψε, τέλος, να θεσπίσει πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον τόπο διατηρήσεως «Θίνες Κυπαρισσίας»
Στ.Μ.