Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 21:49

Μη οικοδομήσιμα τα μισά οικόπεδα στο Ασπρόχωμα!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Μη οικοδομήσιμα θα είναι τα μισά οικόπεδα στο Ασπρόχωμα, εάν η εισφορά σε γη γίνει με το Προεδρικό Διάταγμα του ’85, που βγάζει έλλειμα γης 130 στρεμμάτων. Εξαιρετικά σημαντική είναι η ανακοίνωση που έχει βγάλει η Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση. Όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησαν την Πέμπτη το βράδυ την αναβολή του σχετικού θέματος, προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα οι Ασπροχωματαίοι για το ζήτημα. Το αίτημα έγινε δεκτό από το δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος πάντως σχολίασε ότι η πολεοδόμηση του Ασπροχώματος έχει πολλές διαστάσεις και όχι μόνο την επιστημονική, μίλησε χαρακτηριστικά για την κοινωνική και οικονομική διάσταση…

Η Ν.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητάει η πολεοδόμηση να γίνει με το νέο νόμο, του 2014, ο οποίος αντιμετωπίζει απόλυτα το θέμα του ελλείμματος γης.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν και κάτοικοι του Ασπροχώματος, οι περισσότεροι από τους οποίους αντέδρασαν έντονα όταν ανακοινώθηκε η αναβολή του θέματος, καθώς επιθυμούσαν να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής, για εισφορές σε γη με το Προεδρικό Διάταγμα του ΄85, θεωρώντας ότι υπάρχουν τρόποι  να καλυφθεί το ζήτημα του ελλείμματος γης.
Η τοποθέτηση της Ν.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχει ως εξής: «Με αφορμή την κοινοποίηση της έκθεσης των μελετητών για την πράξη εφαρμογής του Ασπροχώματος καθώς και τις πρόσφατες συζητήσεις-συσκέψεις που πραγματοποιούνται με τους κατοίκους του Ασπροχώματος θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τις θέσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Η σημερινή Δημοτική αρχή γνωρίζει από τον Αύγουστο του 2014 στην έκθεση των μελετητών, ότι το συνολικό έλλειμμα γης των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στην Πράξη Εφαρμογής του Ασπροχώματος ανέρχεται στα 128 στρέμματα. Στην ίδια έκθεση ″τονίζεται ότι το έλλειμμα αυτό είναι αρκετά μεγάλο και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν μετατραπεί η εισφορά σε χρήμα σε εισφορά γης″. 
Το πρόβλημα του ελλείμματος που τονίζουν οι μελετητές στην έκθεσή τους οφείλεται στο ότι οι εισφορές σε γη υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων του Π.Δ.25-08-1985 οι οποίες αποδεδειγμένα δημιουργούν ελλείμματα της τάξης του 10%. επί της πολεοδομημένης γης. 
Το Ασπρόχωμα θα είναι η μόνη περιοχή που το σχέδιο θα εφαρμοστεί με πολύ μειωμένες εισφορές γης, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Καλαμάτας έχουν εφαρμόσει τις εισφορές του Ν.1337/1983 που είναι παραπλήσιες με αυτές του νέου νόμου Ν.4315/2014.
Για ιστορικούς λόγους να σας αναφέρουμε ότι είχαμε ως Τεχνικό Επιμελητήριο αντιταχθεί για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του Π.Δ.1985 και κατά την περίοδο (1999 & 2000) προ της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβούλιου επί της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος. Αγνοήθηκε τότε το Τεχνικό Επιμελητήριο και η έκθεση των μελετητών που μιλούσε για σοβαρά ελλείμματα, αν εφαρμοστούν οι διατάξεις του Π.Δ.1985, και είχαμε προτείνει η πράξη εφαρμογής να συνταχθεί με τις διατάξεις του Ν.1337/83.
Σήμερα δεκαέξι χρόνια μετά, η σημερινή δημοτική αρχή, ενώ έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ριζικά το θέμα και να επιλέξει τον υπολογισμό εισφορών με το νέο Ν.4315/2014 (που είναι σε ισχύ από το Δεκέμβριο του 2014) φαίνεται να εμμένει στη λανθασμένη λογική των ρυθμίσεων του Π.Δ.1985 προκειμένου να μην διαθέσουν κάποιοι ιδιοκτήτες επιπλέον εισφορά σε γη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας η αύξηση των εισφορών γης με το νέο νόμο ανέρχεται σε ποσοστό αύξησης κατά 12,84% και αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε κάθε οικόπεδο από 4,84% έως 16,89%.
Ο Ν.4315/2014 θεσπίζει νέα ποσοστά εισφορών γης για όλες πλέον τις κατηγορίες περιοχών που πολεοδομούνται (α’ κατοικία, παραθεριστική κατοικία, οικισμοί κάτω των 2000 κατ.) ή για τις οποίες πρόκειται να συνταχθεί πράξη εφαρμογής και εισάγει τη λογική του μηδενικού ελλείμματος.
Τα επίπεδα εισφορών γης του Ν.4315/20104 είναι παραπλήσιου μεγέθους με αυτά του Ν.1337/83 που έχει αποδειχθεί στη πράξη ότι εξασφαλίζεται η εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών και δεν  δημιουργούνται ελλείμματα κατά την σύνταξη των Πράξεων Εφαρμογής.
Όλα τα άλλα καθεστώτα (παραθεριστική κατοικία, οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων) που είχαν θεσπιστεί το 1985 δηλαδή 30χρόνια πριν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών δημιουργούν τεράστια ελλείμματα με αποτέλεσμα να πρέπει οι δήμοι να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για πρόσθετες αποζημιώσεις ή να αποχαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 
Είναι στοιχειωδώς μεροληπτικό το Ασπρόχωμα να είναι η μοναδική περιοχή του Δήμου Καλαμάτας που η Πράξη Εφαρμογής θα συνταχθεί με πολύ μειωμένες εισφορές τη στιγμή που όλες οι Π.Ε. της Καλαμάτας έχουν εφαρμόσει τις εισφορές του Ν.1337/1983 και οι Π.Ε. Βέργας και Μαντίνειας θα εφαρμόσουν υποχρεωτικά εισφορές παραπλήσιες, δηλαδή αυτές του Ν.4315/2014.  
Θα πρέπει να αναφέρουμε αναλυτικά τις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 1985 στον υπολογισμό εισφορών της Π.Ε. Ασπροχώματος και τα τεράστια ελλείμματα που θα δημιουργηθούν:
      Η πολεοδομημένη γη του Ασπροχώματος θα εξελιχθεί σε μια υποβαθμισμένη περιοχή  μετά τον αποχαρακτηρισμό των κοινοχρήστων (δρόμοι, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου κτλ) και κοινωφελών χώρων (παιδικοί σταθμοί, σχολεία κτλ) που θα επακολουθήσει.
      Μεγάλο ποσοστό οικοπέδων (ενώ θα έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση σε εισφορά σε γη) δεν θα μπορεί να οικοδομηθεί (έκδοση άδειας δόμησης κτλ) διότι δεν θα έχουν διανοιγεί καθ’ όλο το μήκος του προσώπου τους πλήρως οι κοινόχρηστοι χώροι.
      Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα έχουν το οποιοδήποτε έλλειμμα, και αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό 50% περίπου, θα επιβαρυνθούν όλο το κόστος για τις διαδικασίες αποχαρακτηρισμού, που προϋποθέτουν  οι τροποποιήσεις του σχεδίου. Επίσης μέχρι το 2020 μόνο με δικαστικές αποφάσεις μπορεί να γίνει άρση του βάρους για τις μη τακτοποιούμενες ιδιοκτησίες επιβαρύνοντας  το κόστος των αποχαρακτηρισμών. 
      Πέρα από το κόστος των ιδιοκτητών δημιουργείται επί πλέον κόστος και άσκοπη τελικά και μακρόχρονη ενασχόληση στη δημόσια διοίκηση για την διεκπεραίωση όλων αυτών των διαδικασιών. 
      Θα απαιτηθεί μεγάλο κόστος της τάξης των 15.000.000€ για την απόκτηση των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων  προκειμένου να εφαρμοστεί η πολεοδομική μελέτη. Η επιβάρυνση αυτή θα επιμεριστεί στο σύνολο των δημοτών του Δήμου Καλαμάτας.
      Τυχόν μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα που έχει αναφερθεί σαν λύση ενώ δεν επιλύει το πρόβλημα στερεί την δυνατότητα κατασκευής των έργων υποδομής σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις. 
Εάν οι υποχρεώσεις εισφορών σε γη υπολογιστούν με τις διατάξεις του Ν.4315/2014 (ουσιαστικά αυτό προτείνεται από τους μελετητές) οι θετικές συνέπειες θα είναι:
      Θα εφαρμοστεί πλήρως η πολεοδομική μελέτη και θα εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενοι  κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
      Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών θα είναι λιγότερες.
      Οι ιδιοκτήτες που τακτοποιούνται ελλειμματικά με τις διατάξεις του Π.Δ. 1985 δεν θα επιβαρυνθούν το κόστος των άσκοπων τελικά διαδικασιών αποχαρακτηρισμού.
      Δεν θα υπάρχει διοικητική επιβάρυνση για τις τροποποιήσεις.
      Δεν θα χρειαστεί ο Δήμος να εξασφαλίσει 15.000.000€ για απαλλοτριώσεις ενώ αντίθετα θα μπορεί αυτά τα χρήματα να τα διαθέσει για τα απαραίτητα έργα υποδομής στην πόλη.Η επιπλέον επιβάρυνση των ιδιοκτησιών ανέρχεται στο  13%  κατά μέσο όρο   (από 5%-17%)  στο κάθε οικόπεδο. 
Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω πως είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρξει τέτοια αντιμετώπιση ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικού χαρακτήρα ταλαιπωρίες των ιδιοκτητών της περιοχής. 
Για αυτό καλούμε τη δημοτική αρχή για μια ακόμα φορά (μετά από δεκαέξι χρόνια) να προβεί στην ανασύνταξη της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής του Ασπροχώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4315/2014, για το συμφέρον των δημοτών του Ασπροχώματος και όλων των δημοτών του Δήμου Καλαμάτας».
Στ.Μ.