Παρασκευή, 13 Μαϊος 2016 01:53

Η Περιφέρεια έχασε στο δικαστήριο το Διοικητήριο Καλαμάτας και το αμφιθέατρο "Κουμουνδούρος"

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικώντας το Διοικητήριο της Καλαμάτας και το αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος». Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας με απόφασή του (10/2016) έκρινε ότι το Διοικητήριο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό 100%. Ωστόσο η Περιφέρεια άσκησε έφεση, που θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο…

Τον Γενάρη του 2011 η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να αναγνωριστεί ότι έχει την αποκλειστική κυριότητα του Διοικητηρίου και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στο κτηματολόγιο, σύμφωνα με την οποία το Διοικητήριο και το αμφιθέατρο ανήκουν σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». Ωστόσο το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε κύρια παρέμβαση, με την οποία ζήτησε να ακυρωθεί η αίτηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η υπόθεση συζητήθηκε στο δικαστήριο στις 2 Δεκεμβρίου του 2015.
Στο Διοικητήριο στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες όμως το 1994 υπάχθηκαν στο νεοσύστατο τότε θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ακολούθως τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διαδέχθηκε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Περιφέρεια Πελοποννήσου ισχυρίζεται ότι της ανήκει η κυριότητα του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται αυτές οι υπηρεσίες που το 1994 από Δημόσιες έγιναν Νομαρχιακές και αργότερα Περιφερειακές.
Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι στο Διοικητήριο εκτός από αυτές τις υπηρεσίες συνέχισαν να στεγάζονται και υπηρεσίες που παρέμειναν στο Δημόσιο, όπως παλιότερα η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στον 1ο όροφο. Τονίζει λοιπόν ότι οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής και τώρα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να στεγάζονται σε διακριτά τμήματα του Διοικητηρίου, το οποίο όμως είναι ανεπίδεκτο χωριστής κυριότητας και ως εκ τούτου αυτό δεν μπορεί να περιέλθει στην κυριότητα της Περιφέρειας.
Έτσι το δικαστήριο διέταξε την απόρριψη της αίτησης της Περιφέρειας και τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, στο οποίο πρέπει να εγγραφεί ότι το Διοικητήριο και το αμφιθέατρο είναι στην πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% του Ελληνικού Δημοσίου.
Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει την αποχώρηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας από το Διοικητήριο ή να ζητήσει την καταβολή ενοικίου. Ο μόνος σκοπός του είναι, σε λίγο καιρό που θα απελευθερωθούν χώροι από το Διοικητήριο στους οποίους έχουν εγκατασταθεί υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας που θα μετακομίσουν στο νέο Δημαρχείο, να μεταφερθούν σε αυτούς δημόσιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το κρατικό προϋπολογισμό διότι τώρα στεγάζονται σε ιδιωτικά κτήρια έναντι μισθίου.
Στ.Μ.