Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016 13:43

Εξώδικα και αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο για παρανομίες στο έργο της Μ. Μαντίνειας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ 
Επανέρχεται στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας το θέμα της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προστασία Ακτών Μικρής Μαντίνειας». Το ίδιο θέμα είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης συνεδρίασης, όμως αναβλήθηκε, ύστερα από αναφορά για παρανομίες που κατέθεσε τοπογράφος μηχανικός, εργολήπτης δημοσίων έργων και ιδιοκτήτης λατομείου. Ο ίδιος έχει κάνει και εξώδικα προς το δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας, επιμένοντας ότι έχουν γίνει παρανομίες, οι οποίες έχουν ζημιώσει οικονομικά το Δήμο με ποσό τουλάχιστον 670.000 ευρώ…

«Δεν τηρήθηκε η σύμβαση και περιβαλλοντική μελέτη του έργου, με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του Δήμου, κατά την γνώμη μου, της τάξεως των 670.000 ευρώ. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι αναμενόμενες αποζημιώσεις από τους έχοντες έννομο συμφέρον», υποστηρίζει στην αναφορά του, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2016, προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Οικονομάκου και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ο Γιώργος Μαλλίρης.
Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι με το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν δύο παρανομίες. Αφενός ο ανάδοχος του έργου προμηθεύτηκε αδρανή υλικά από δύο λατομεία όπου το πρώτο «δεν έχει άδεια εκμετάλλευσης και ως εκ τούτου ούτε άδεια λειτουργίας» και το δεύτερο «δεν έχει άδεια απόληψης του εξορυχθέντος υλικού». Αφετέρου υποστηρίζει ότι «έγινε παράνομη αλίευση φυσικών ογκολίθων» για τις ανάγκες του έργου και μάλιστα με «μεθόδευση από τον ανάδοχο, με τη συνέργεια της υπηρεσίας σας, ώστε να παρουσιαστεί αρχικώς ως συμβατικό στοιχείο με σκοπό την εκμαίευση της άδειας αλίευσης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης».
Ο Γιώργος Μαλλίρης λέει ότι η μελέτη και σύμβαση του έργου δεν προέβλεπε την αλίευση φυσικών ογκολίθων αλλά την προμήθειά από λατομείο με νόμιμες άδειες. Τονίζει δε ότι ο μεν ανάδοχος επικαλέστηκε ως επιχείρημα για την αλίευση αντί την προμήθεια ογκολίθων τον ισχυρισμό ότι «λόγω των αβαθών των ακτών δεν είναι δυνατή η προσέγγιση του πλωτού συγκροτήματος (……) σε αυτές», σχολιάζοντας επ’ αυτού: «προφανώς ξεχνά τις τοπικές συνθήκες του έργου τις οποίες όμως παραδόξως έχει λάβει υπόψη του κατά την προσφορά του και έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση». Σε ό,τι αφορά την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ο καταγγέλλων τονίζει ότι ο ισχυρισμός της πως «υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση από λατομείο της περιοχής φυσικών ογκολίθων τέτοιου βάρους» είναι «ανακρίβεια που καθίσταται ψέμα». Ειδικότερα υποστηρίζει: «Η Τεχνική σας Υπηρεσία αλλά λέει το πρωί άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ και για να ολοκληρώσει την μεθόδευση και να είναι δυνατή η πληρωμή του αναδόχου συμπλήρωσε το έγκλημα με το 2ο ΑΠΕ και το 1 ΠΚΤΜΝΕ καθορίζοντας την τιμή των φυσικών ογκολίθων εξ αλιεύσεως κάνοντας νέα τιμή για αυτούς που πιο πάνω έλεγαν ότι είναι συμβατικοί, δηλαδή όχι μόνο ψεύδονται,  αυτοδιαψεύδονται κιόλας».
Αναμένεται ότι για όλα αυτά θα δοθούν απαντήσεις αύριο το βράδυ, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.
Στ.Μ.