Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016 16:31

Μόνο η Διεύθυνση Υγείας υπεύθυνη για τις μετρήσεις στα νερά της θάλασσας

ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΥΤΕ Η ΔΕΥΑΚ 
Ούτε το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) –το οποίο έκρινε με μετρήσεις του ότι υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε κάποιες περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας- ούτε φυσικά και η ΔΕΥΑΚ, έχουν αρμοδιότητα διενέργειας μετρήσεων στα νερά της θάλασσας, υπογραμμίζει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως τονίζει, αρμόδια είναι η ίδια και από τις μετρήσεις που διενεργεί προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας όσον αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε όλη τη Μεσσηνία…

Ειδικότερα, σε σημερινή ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζονται τα εξής: «Μετά την σημερινή δημοσίευση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών σε τοπική εφημερίδα, σχετικά με «Περίεργα αποτελέσματα για ακατάλληλες παραλίες στη Μεσσηνία», επισημαίνουμε ότι αρμόδια για τη διενέργεια μετρήσεων και δειγματοληψιών είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, τις οποίες και διενεργεί κατά την θερινή περίοδο  σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Νομού μας.
Οι δειγματοληψίες διενεργούνται από αρμόδιους υπαλλήλους και οι αναλύσεις γίνονται από πιστοποιημένο εργαστήριο (Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ).
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 τα όρια καθορίζονται σε:
 1. Ε.coli (κολοβακτηρίδια) cfu/100ml < 500
 2. Εντερόκοκκοι cfu/100ml <200.                                                            
Με τα έως σήμερα αποτελέσματα τα νερά των ακτών κολύμβησης είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων. 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των μετρήσεων της υπηρεσίας μας δεν προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες ως προς την καταλληλότητα των νερών των ακτών κολύμβησης του Νομού μας».
Στ.Μ.