Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 18:43

Τέλος στις φρούδες ελπίδες με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το Γενικό Πολεοδομικό της Καλαμάτας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ KALAMATA JOURNAL 
Στην κορυφή της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών. Και στην Καλαμάτα όμως είχαμε μια εξέλιξη σε σχέση με το ανώτατο δικαστήριο. Η Kalamata Journal φέρνει στο φως της δημοσιότητας τις θεωρημένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι έξι αιτήσεις ακύρωσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας (του καποδιστριακού Δήμου). Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το «ευαγγέλιο» για την ανάπτυξη της περιοχής, είναι σε πλήρη ισχύ και μάλιστα τα σημεία του τα οποία ο Δήμος Καλαμάτας και ιδιώτες επιχείρησαν να ακυρώσουν ως μη νόμιμα έχουν πια την πλέον απόλυτη νομική τεκμηρίωση από το ανώτατο δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής ο Δήμος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα το Σχέδιο αλλά και να σταματήσει να καλλιεργεί φρούδες ελπίδες προβαίνοντας σε επίσημες ανακοινώσεις ότι «πρόκειται να προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την τροποποίηση - αναθεώρηση του ΓΠΣ/2011»…

Η Kalamata Journal έχει στη διάθεσή της και τις έξι απορριπτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 1242/2016 που απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης του Δήμου Καλαμάτας και τις 1243/2016 έως 1247/2016, που απορρίπτουν τις αιτήσεις ακύρωσης ιδιωτών.
Πρόκειται για αποφάσεις του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, επταμελούς σύνθεσης, ενώ τις εισηγήσεις έχει κάνει η Σύμβουλος της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.
Η Kalamata Journal θα παρουσιάσει τις απαντήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στα περισσότερα ζητήματα που έθεσαν ο Δήμος και οι ιδιώτες για την ακύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Σήμερα θα σταθούμε στον κύριο λόγο που επικαλέστηκε ο Δήμος Καλαμάτας, που παρέστη στη δίκη με τη δικηγόρο Γεωργία Λογοθέτη, για την ακύρωση του ΓΠΣ. Ο Δήμος υποστήριξε ότι η απόφαση έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας (1015/29.03.2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΦΕΚ 77/03.05.2011) «είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα» επειδή πριν από την έγκριση του ΓΠΣ δεν είχε εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) ή δεν υπήρχε απόφαση για την απαλλαγή από την υποχρέωση εκπόνησης ΣΜΠΕ.
Η απάντηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «κόλαφος» για το Δήμο Καλαμάτας, καθώς σημειώνεται σχετικά στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου: «Επειδή, προβάλλεται ότι το προσβαλλόμενο σχέδιο πάσχει νομική πλημμέλεια, διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Ωστόσο, ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως άνευ εννόμου συμφέροντος προβαλλόμενος, διότι ο αιτών Δήμος, με πρωτοβουλία του οποίου κινήθηκε η διαδικασία εκπονήσεως του προσβαλλόμενου σχεδίου, εγείρει το ζήτημα αυτό το πρώτον με την κρινόμενη αίτηση, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να το έχει θέσει επικαίρως, διατυπώνοντας, δηλαδή, επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας εγκρίσεως του σχεδίου με μία από τις διαδοχικώς εκδοθείσες πράξεις του δημοτικού του συμβουλίου (πρβλ. ΣτΕ 3050/2015, 380/2014, 2752/2013, 3170/2012, Ολομ. 1759/2002, 258/2004). Τούτο δε ενόψει και του εγγυητικού ρόλου που ο νομοθέτης επιφυλάσσει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, οι οποίοι λόγω της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία αυτή, έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας, με τον εντοπισμό των παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων της κρατικής διοικήσεως κατά το διαδικαστικό στάδιο, στο οποίο οι συγκεκριμένες πλημμέλειες εμφιλοχώρησαν».
Από τις πέντε αιτήσεις ακύρωσης ιδιωτών, οι τέσσερις επίσης ζητούν την ακύρωση του ΓΠΣ λόγω της έλλειψης ΣΜΠΕ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απαντάει για το συγκεκριμένο ζήτημα σε αυτές τις τέσσερις αιτήσεις επικαλούμενο σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας ότι το αίτημα ακύρωσης του ΓΣΠ λόγω της έλλειψης ΣΜΠΕ είναι αβάσιμο.
Θα επανέλθουμε στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καλαμάτας προκειμένου να παρουσιάσουμε τι ισχύει με το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, με την προστασία του Ταϋγέτου, με τις ημιορεινές περιοχές του Δήμου και με διάφορα άλλα ζητήματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος τα οποία έθεσαν οι αιτούντες και στα οποία απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στ.Μ.