Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 21:15

Σταθμός μεταφόρτωσης σκουπιδιών στην καρδιά του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα!

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ… 
Στα παλιότερα των υποδημάτων του γράφει ο Δήμος Καλαμάτας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και προχωράει στην κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης των σκουπιδιών σε θέση που περιβάλλεται από το αυστηρά προστατευόμενο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα! Ο σταθμός μεταφόρτωσης θα γίνει σε θέση που ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ένα κομμάτι του πεδίου βολής), που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Όμως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν επιτρέπει τέτοια λειτουργία στη συγκεκριμένη περιοχή και κατ’ εξαίρεση αφήνει τη συνέχιση λειτουργίας του πεδίου βολής διότι μεσοπρόθεσμα η μεταφορά του κρίνεται «ιδιαιτέρως δυσχερής». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το ΓΠΣ καλεί το Δήμο να απομακρύνει από την περιοχή ακόμη και τα συνεργεία του, λόγω της ασυμβατότητάς τους με τον προστατευτικό χαρακτήρα του πάρκου του Νέδοντα…

Την Παρασκευή το μεσημέρι πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας η μελέτη για την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης των σκουπιδιών, ένα έργο προϋπολογισμού 51.000 ευρώ περίπου.
Ας δούμε όμως τι λέει για το θέμα αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1242/2016), με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Καλαμάτας για την ακύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τέτοια λειτουργία στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα. Ειδικότερα το ΣτΕ υπογραμμίζει: «Για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, που αποτελεί «την περιοχή εξόδου της χαράδρας … και την είσοδο του ποταμού στον χώρο του αστικού συγκροτήματος», με το προσβαλλόμενο σχέδιο προτείνεται η «εξυγίανση και αξιοποίηση» της περιοχής, «που διατίθεται για την πόλη και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής», καθώς και η σύσταση οργανισμού διαχείρισης και λειτουργίας του πάρκου του Νέδοντα. Κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του προσβαλλόμενου σχεδίου, «αν και η περιοχή αποτελεί εν δυνάμει τμήμα του αστικού χώρου, με λειτουργία πάρκου, οι διαμορφώσεις και τα έργα υποδομής θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές ήπιας αντίληψης, με … αποφυγή στοιχείων αστικής υποδομής». Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η προσωρινή διατήρηση του υφιστάμενου πεδίου βολής και του νέου νεκροταφείου Καλαμάτας, η μετεγκατάσταση των οποίων κρίνεται σε μεσοπρόθεσμο, τουλάχιστον, χρονικό ορίζοντα ιδιαιτέρως δυσχερής. Αντιθέτως, προτείνεται η μετεγκατάσταση του συνεργείου οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας σε ειδικώς καθορισθείσα προς τούτο έκταση στην περιοχή του Μπουρνιά, λόγω της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων αυτών με τον προστατευτικό χαρακτήρα του πάρκου του Νέδοντα. Κατά τα λοιπά, η περιοχή αυτή, στην οποία απαγορεύεται η «κατασκευή οποιουδήποτε έργου, πλην δημοσίων έργων που αφορούν την ασφάλεια και την αποτροπή κινδύνων», χαρακτηρίζεται ως αδόμητη ζώνη, για το λόγο δε αυτόν δεν καθορίζονται ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δομήσεως. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανέγερση «μονώροφων βοηθητικών κτισμάτων», απαραίτητων «για τη λειτουργία της περιοχής και τις ανάγκες των επισκεπτών μετά από έγκριση ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ρύθμισης του συνόλου του χώρου από την Ε.Π.Α.Ε.».
Ενδιαφέρον θα έχει επίσης να δοθεί στη δημοσιότητα η απόφαση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας με την οποία παραχωρείται στο Δήμο η συγκεκριμένη θέση για τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης των σκουπιδιών. Να αποκαλυφθεί δηλαδή ποιος υπέγραψε για την «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας κατ’ αυτόν τον τρόπο…
Στ.Μ.