Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016 19:48

Μάκαρης: Επιζήμια η μεταφόρτωση σκουπιδιών στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης. Τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει περιβαλλοντική ζημιά…

Ειδικότερα, η γραπτή δήλωση του Μανώλη Μάκαρη έχει ως εξής: «Η επιλογή της χωροθέτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή γιατί:
1.      Είναι περιβαλλοντικά επιζήμια. Ως γνωστόν η περιοχή της κοιλάδας του Νέδοντα είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες (γήπεδο Λουκαρέας) και μπορεί να εξελιχτεί σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πάρκο αναψυχής που τόσο έχει ανάγκη η πόλη μας. Άλλωστε η απόφαση του ΣτΕ 1242/2016 για το ΓΠΣ Καλαμάτας είναι ξεκάθαρη: για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, που αποτελεί «την περιοχή εξόδου της χαράδρας … και την είσοδο του ποταμού στο χώρο του αστικού συγκροτήματος», προτείνεται η άσκηση δραστηριοτήτων ήπιας αναψυχής ενώ απαγορεύονται  απολύτως  «η  δόμηση  και  η  κατασκευή  οποιουδήποτε έργου, πλην δημοσίων έργων που αφορούν την ασφάλεια και την αποτροπή κινδύνων».
2.      Είναι οικονομικά ασύμφορη γιατί γίνεται με δαπάνες από τον δημοτικό προϋπολογισμό ενώ ως γνωστόν μπορεί να γίνει  με αξιοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» και να εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Ανακεφαλαιώνοντας είναι σημαντικό να αποφευχθεί νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής του Νέδοντα. Η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί με βάση τις αρχές της αειφορίας και να μετεξελιχθεί σε περιβαλλοντικό πάρκο αναψυχής.  Όσον αφορά την χωροθέτηση των αναγκαίων ΣΜΑ προτείνουμε να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός  με βάση το ΓΠΣ και τις ανάγκες του Δήμου».