Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2017 15:48

Έρχεται το Δασολόγιο, θεωρήθηκαν οι χάρτες σ’ ολόκληρη τη Μεσσηνία

φωτό "Wildbilly" από myBike.gr φωτό "Wildbilly" από myBike.gr

ΧΑΡΗ ΣΤΟ 3Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ… 
Το τελευταίο βήμα πριν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών για την απόκτηση του Δασολογίου, η θεώρηση των δασικών χαρτών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, υπογράφτηκε στο τέλος του 2016, την Παρασκευή, από τον διευθυντή Δασών Γιώργο Σωτηρόπουλο. Όλα πλέον είναι έτοιμα για την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ακόμη και ο προσδιορισμός του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των χαρτών, το οποίο κυμαίνεται από τα 20 μέχρι τα 3.600 ευρώ. Η διαδικασία προχωράει από τις δασικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το κόστος ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρίες είναι τεράστιο και παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και σε χρηματοδότηση. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, ωστόσο περιθώρια άλλων αναβολών για την απόκτηση του Δασολογίου δεν υπάρχουν. Η δημιουργία του Δασολογίου είναι υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα με την υπογραφή του 3ου μνημονίου (ΦΕΚ Α 94 27/5/2016, κεφάλαιο Θ)…

DASIKOI-XARTES-MNHMONIO-02-01-17.jpgΣτη Μεσσηνία έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες του Ασπροχώματος, του Αντικάλαμου, της Σπερχογείας, της Θουρίας και της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης. Εκκρεμούσε η θεώρηση και κύρωση των χαρτών της Καλαμάτας και των Λαιίκων, όπου φαίνεται ότι υπήρχαν αρκετά θέματα με δασικές εκτάσεις την κυριότητα των οποίων ισχυρίζονται ότι κατέχουν ιδιώτες.
Με την απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή ο διευθυντής Δασών, θεωρήθηκαν πλέον όλοι οι χάρτες του Νομού, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από το 2014 από ιδιωτικά γραφεία με οδηγίες των δασικών υπηρεσιών του Νομού. Στην απόφαση αυτή σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η Υπηρεσία επιφυλάσσεται, μετά το στάδιο της ανάρτησης, να προβεί σε αναμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών στην περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές χαρακτηρισμών των εκτάσεων που διέλαθαν της προσοχής της Διοίκησης σχετικά:
-με τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικών, χορτολιβαδικών και βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων,
-με την παράλειψη απεικόνισης σε αυτόν διοικητικών πράξεων (αναδασωτέες, παραχωρητήρια, αποτερματισμοί, όρια εποικισμού, αποφάσεις δικαστηρίων Ν.248/76, κληροτεμαχίων, όρια εγκεκριμένων οικισμών, τελεσίδικων αποφάσεων δικαστηρίων κλπ) που θα έπρεπε να είναι αποτυπωμένες,
-με τη διαπίστωση ότι εμφιλοχώρησε πλάνη της διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων τους, λόγω της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των διαταγών του ΥΠΕΝ, στο σύντομο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του Ν.4389/2016 σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.
-με την διαπίστωση της ύπαρξης προφανών σφαλμάτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έως την κύρωση των δασικών χαρτών».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 3ου μνημονίου και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, οι δασικοί χάρτες θα αναρτηθούν για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Αντίρρηση για το περιεχόμενο των χαρτών θα μπορεί να υποβάλει όποιος έχει έννομο συμφέρον, έναντι τέλους όμως, ώστε να αποφευχθεί, όσο είναι δυνατό, μια «καταιγίδα» ενστάσεων που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στην προώθηση της διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οι περιοχές των δασικών χαρτών για τις οποίες δεν θα υπάρχουν αμφισβητήσεις θα θεωρούνται άμεσα. Αντίθετα, οι περιοχές για τις οποίους έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις θα θεωρούνται αφού εκδικαστούν οι ενστάσεις από ειδική αρμόδια επιτροπή.
Το ύψος των τελών αντιρρήσεων έχει προσδιοριστεί ως εξής:
– 20 ευρώ για έκταση έως και 100 τ.μ
– 45 ευρώ για έκταση έως και 1.000 τ.μ.
– 135 ευρώ για έκταση πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5 στρέμματα
– 450 ευρώ για έκταση πάνω από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα
– 900 ευρώ για έκταση πάνω από 20 στρέμματα έως και 100 στρέμματα
– 1.800 ευρώ για έκταση πάνω από 100 στρέμματα έως και 300 στρέμματα.
– 3.600 ευρώ για έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων
Από το ειδικό τέλος αντιρρήσεων εξαιρούνται οι εξής περιοχές:
– περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
– περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.
– περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
– εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979.
Στ.Μ.