Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017 19:50

Επιστροφή στο Δήμο Καλαμάτας 45 οικογενειακών τάφων!

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Δεκάδες οικογενειακοί τάφοι οι οποίοι είτε μένουν εγκαταλειμμένοι είτε οι απόγονοι εκείνων που τους αγόρασαν από το Δήμο Καλαμάτας δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, πρόκειται να παρθούν πίσω από το Δήμο Καλαμάτας. Είναι ζήτημα που αφορά το νοικοκύρεμα της κατάστασης με τους οικογενειακούς τάφους στο Νεκροταφείο της Καλαμάτας και την εξασφάλιση απαραίτητων θέσεων ταφής καθώς στο παρελθόν αντιμετωπίστηκε σοβαρό πρόβλημα έλλειψης τέτοιων θέσεων…

Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το βράδυ της Πέμπτης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όπου ο ενταταλμένος δημοτικός σύμβουλος, Παύλος Μπουζιάνης, θα κάνει την εισήγηση για την επιστροφή στο Δήμο 45 οικογενειακών τάφων.
Στη σχετική εισήγηση σημειώνεται ότι η επιλογή των 45 τάφων που θα επιστραφούν στο Δήμο έγινε με κριτήριο και το γεγονός ότι «σε καρτέλες οικογενειακών τάφων των οποίων έχουν πεθάνει οι χρήστες και από τους έχοντες δικαίωμα χρήσης κληρονόμοι, δεν έχουν ορίσει διαχειριστή υπόχρεο για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις προς το Δήμο (απλήρωτα τέλη πάνω από πέντε χρόνια, συντήρηση τάφων».
Στ.Μ.