Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017 11:10

Εντυπωσιάζουν τα έξοδα του Δήμου Καλαμάτας για τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 
Στα 732.628,24 ευρώ ανήλθαν τα έξοδα του Δήμου Καλαμάτας για τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων κατά το 2015, σύμφωνα με τον απολογισμό με τις οικονομικές καταστάσεις, που θα τεθούν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο το βράδυ, σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος στις οχτώ το βράδυ. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες καταστάσεις, στα οικονομικά του Δήμου υπάρχει διαύγεια αλλά και πλεόνασμα 709.440,62 ευρώ…

Σύμφωνα με τον απολογισμό, το 2015 «το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των 33.146.938,17 ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των 2.797.964,78 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των 732.628,24 ευρώ». Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 38.971.578,01 ευρώ και το σύνολο των εξόδων στα 38.262.137,39 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την έκθεση των ορκωτών λογιστών με τους οποίους συνεργάζεται ο Δήμος, η οποία είναι εμπιστευτική, σε αυτή δεν διαπιστώνονται σοβαρά θέματα. Ωστόσο για άλλη μια χρονιά γίνονται αναφορές στο θέμα της χαμηλότατης εισπραξιμότητας των απαιτήσεων του Δήμου από προηγούμενες χρήσεις. Στο τέλος του 2015 οι απαιτήσεις ανέρχονταν σε 11.262.827,18 ευρώ και ο Δήμος είχε εισπράξει μέσα στο χρόνο μόλις 264.315,61 ευρώ (ποσοστό 2,34%). Αυτό το μεγάλο ποσό των ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών στο μέλλον αναμένεται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  
Στ.Μ.