Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 11:30

Τελικά φταίει ο "Φούφουτος" για τις πλημμύρες…

Εικόνα του Μορέα για την ανεπάρκεια τεχνικού έργου του ΟΣΕ όσον αφορά την ομαλή και γρήγορη απορροή των ομβρίων Εικόνα του Μορέα για την ανεπάρκεια τεχνικού έργου του ΟΣΕ όσον αφορά την ομαλή και γρήγορη απορροή των ομβρίων

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ Ο ΜΟΡΕΑΣ 
Ο ΟΣΕ με επίσημο έγγραφό του, που το κοινοποίησε μέχρι και στην εισαγγελία της Καλαμάτας, κατηγορεί το ΜΟΡΕΑ για τις πλημμύρες που σημειώνονται επάνω από τη Σιδηροδρομική Γραμμή και τις καταστροφές που προκαλούνται και στην υποδομή του και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες. Ο Μορέας απάντησε, με εμπεριστατωμένο έγγραφό του, στο οποίο επικαλείται ακόμη και μελέτες του ίδιου του ΟΣΕ, υπογραμμίζοντας ότι όχι μόνο δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τις πλημμύρες αλλά αντίθετα έχει υποστεί και ο ίδιος προβλήματα (κλείσιμο του αυτοκινήτοδρομου στον Πάμισο). Πλημμύρες που υπογραμμίζει ότι προκαλούνται από τα ανεπαρκή και ασυντήρητα τεχνικά έργα του ΟΣΕ, από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ και του εγκαταλειμμένου εργοστασίου Λέκκα, που εμποδίζουν την ομαλή απορροή των ομβρίων προς τους αποδέκτες τους. ΟΣΕ (το έγγραφο του ΟΣΕ εδώ) και Μορέας λοιπόν πετούν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο και η πολιτεία, το αρμόδιο υπουργείο, μέχρι τώρα αδιαφορεί, παρότι επανειλημμένως τόσο η Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και ο Δήμος Καλαμάτας το έχουν καλέσει να ασχοληθεί με το σοβαρό θέμα και να το αντιμετωπίσει. Και όσο μένει η κατάσταση έτσι, στην επόμενη νεροποντή θα έχουμε τα ίδια προβλήματα και καταστροφές…

Ο Μορέας, στην απάντησή του προς τις κατηγορίες του ΟΣΕ, η οποία υπογράφεται από τον γενικό διευθυντή της εταιρίας Γιώργο Συριανό και απευθύνεται στους υπευθύνους του υπουργείου Υποδομών, χαρακτηρίζει ως άτοπες και ανεδαφικές τις αιτιάσεις του ΟΣΕ και ως αβάσιμους και ανυπόστατους τους ισχυρισμούς του.
Ειδικότερα ο Μορέας τονίζει:
1 Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν έχουν διαφοροποιήσει την υπάρχουσα δίαιτα απορροής των ομβρίων, είτε στα ανάντη των έργων είτε στα κατάντη τους. Σε οποιαδήποτε θέση υπήρχε μισγάγγεια, ρέμα κ.λπ κατασκευάστηκε αντίστοιχα τεχνικό υπερεπαρκούς διατομής για την ακώλυτη διέλευση των υδάτων από ανάντη προς κατάντη, όπως συμβατικά ο ΜΟΡΕΑΣ είχε υποχρέωση.
2 Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν αύξησαν τις παροχές των ομβρίων προς την κατάντη σιδηροδρομική γραμμή, καθόσον η διαμορφωθείσα επιφάνεια των οδοστρωμάτων είναι αμελητέα συγκρινόμενη με την επιφάνεια των λεκανών απορροής της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι το σύνολο της επιφάνειας οδοστρώματος ανά θέση συγκεντρώνει ύδατα επιπρόσθετα επιβαρύνουν, σαν να μην υπήρχαν καθόλου τέτοια ύδατα προ της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου και το σύνολό τους το «έπινε» η γη, η επιφάνεια του οδοστρώματος είναι της τάξεως του 1% της επιφάνειας λεκάνης απορροής και επομένως η ποσότητα των ομβρίων εντελώς αμελητέα και χωρίς απολύτως καμία πρακτικά επίπτωση.
Επομένως το έργο του ΜΟΡΕΑ δεν «γεννάει νερά» (πως θα μπορούσε άλλωστε) και δεν διαταράσσει την υπάρχουσα δίαιτα απορροής ομβρίων.
3 Στο τμήμα από την περιοχή Θουρίας-Μικρομάνης μέχρι το Ασπρόχωμα, η Σιδηροδρομική Γραμμή βρίσκεται ανάντη των έργων του ΜΟΡΕΑ και κατά συνέπεια δεν υφίσταται θέμα «επιβάρυνσης» της Σιδηροδρομικής Γραμμής με όμβρια του αυτοκινητόδρομου. Συνεπώς, τα όποια πλημμυρικά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί στη Σιδηροδρομική Γραμμή και σε ιδιοκτησίες στο τμήμα αυτό δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον Αυτοκινητόδρομο.
MOREAS-2.jpgΜάλιστα, όπως προκύπτει και από τα τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ στα πλαίσια της «Μελέτης Κανονικοποίησης και Αναβάθμισης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Αλφειού-Κυπαρισσίας-Καλαμάτας, Τμήμα Β: Καλό Νερό-Καλαμάτα», παρουσιάζονται περιοχές με συχνά προβλήματα λόγω πλημμυρών (σχετικό ένθετο παραπλεύρως – βλ. τη σημείωση: «Περιοχή με πρόβλημα λόγω νερών – Έντονες Πλημμύρες»). Η διατύπωση στο σχέδιο προφανώς προϋπάρχει του αυτοκινητόδρομου.
4 Στο τμήμα μετά το Ασπρόχωμα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των ΤΕΙ, που αναφέρεται στο έγγραφο του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τα πρόσφατα κατασκευασθέντα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν έχουν την παραμικρή συμμετοχή στα από ετών παρουσιαζόμενα πλημμυρικά φαινόμενα για τους ακόλουθους λόγους:
Α Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν έχουν διαφοροποιήσει την υπάρχουσα δίαιτα των ομβρίων, είτε ανάντη είτε κατάντη τους, και επιτρέπουν την ανεμπόδιστη διέλευση της απορροής της ανάντη λεκάνης, εκτάσεως 700 στρεμμάτων, μέσω οχετού διατομής 4,00Χ4,00 μ.
Β Τα έργα του ΜΟΡΕΑ δεν αύξησαν τις παροχές προς την υπόψη περιοχή, καθόσον η επιφάνεια των οδοστρωμάτων (~9 στρέμματα) είναι αμελητέα σε σχέση με την επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ρέματος (700 στρέμματα).
Όπως προαναφέρθηκε, ακόμη και στην περίπτωση που τα οδοστρώματα «γεννούσαν» ύδατα (!), σαν να μην προϋπήρχε αυτή η επιφάνεια προ της κατασκευής, η υποθετική αύξηση είναι εντελώς αμελητέα.
Γ Κατάντη του αυτοκινητόδρομου και σε απόσταση ~200 μ., βρίσκεται η Παλιά Εθνική Οδός στην οποία καταλήγουν τα όμβρια της προαναφερθείσας λεκάνης μέσω ρέματος, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε δρόμο (καθόλου ασυνήθης περίπτωση στη σημερινή ελληνική αστική πραγματικότητα).
Δ Κατάντη της Παλιάς Εθνικής Οδού, στην οποία δεν υφίστανται (ως όφειλαν) εγκάρσια ή διαμήκη αποχετευτικά έργα, κτίστηκαν τα ΤΕΙ τα οποία εμποδίζουν την απορροή των ομβρίων προς τη Σιδηροδρομική Γραμμή.
MOREAS-1.jpgΣτην εν λόγω περιοχή σημειώνεται όμως, όπως προκύπτει από τα τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ στα πλαίσια της Μελέτης Κανονικοποίησης και Αναβάθμισης της Σιδηροδρομικής Γραμμής, η υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή έχει 4 εγκάρσια τεχνικά (2,00Χ1,00μ, Φ40, 1,00Χ1,00μ, Φ50) που είναι μπαζωμένα ή ανεπαρκώς συντηρημένα.
Ε Τέλος, κατάντη των ΤΕΙ και σχεδόν εν επαφή και «παράλληλα» με τον ποταμό Άρι, υπάρχει το πρώην εργοστάσιο ΛΕΚΚΑ που εμποδίζει την απορροή από τη Σιδηροδρομική Γραμμή και προς τον ποταμό Άρι, που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της περιοχής.
Η ΔΕΥΑΚ, έχοντας διαπιστώσει τόσο τις προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις της δίαιτας των ομβρίων από τα ΤΕΙ και το εργοστάσιο ΛΕΚΚΑ, όσο και το γεγονός ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στην εν λόγω περιοχή ήταν συνήθη και προϋπήρχαν του ΜΟΡΕΑ, καθόσον το υφιστάμενο ρέμα-δρόμος κατέληγε στην Παλιά Εθνική Οδό και η προς κατάντη απορροή του εμποδιζόταν από τα ΤΕΙ και τις άλλες κατά μήκος της Παλιάς Εθνικής Οδού εγκαταστάσεις, πρόσφατα προχώρησε στην ανάθεση αποχετευτικών έργων από Θουρία προς Νέδοντα ποταμό, και η κατασκευή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
5 Χαρακτηριστική περίπτωση των επιπτώσεων της ανεπάρκειας των τεχνικών της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας, είναι η περιοχή του Πάμισου στον Άγιο Φλώρο. Στην περιοχή αυτή υπάρχει γέφυρα της γραμμής του ΟΣΕ υπεράνω του ποταμού Πάμισος πλάτους 10μ. Ο αυτοκινητόδρομος που βρίσκεται ανάντη της γραμμής διέρχεται υπεράνω του ποταμού Πάμισου με δύο γέφυρες με ανοίγματα 73μ. και 30μ. σε απόσταση 1,3 χλμ από την γέφυρα του ΟΣΕ.
Είναι προφανές ότι όταν η λεκάνη απορροής του Πάμισου παροχετεύεται με υπερεπάρκεια από γέφυρες του αυτοκινητόδρομου συνολικού ανοίγματος 103μ. δεν συμβαίνει το ίδιο την εντελώς ανεπαρκή από πλευράς μεγέθους γέφυρα του ΟΣΕ πλάτους 10μ. η οποία πρέπει να παροχετεύσει την ίδια ποσότητα.
Αποτέλεσμα ήταν κατά την πλημμύρα της 06.09.2016, η γραμμή του ΟΣΕ να λειτουργήσει σαν τεχνητό φράγμα στην περιοχή Αγίου Φλώρου-Πάμισου, η στάθμη των υδάτων στην περιοχή της γέφυρας του ΟΣΕ, ανεπαρκούς διατομής, να ανέλθει σχεδόν μέχρι το ύψος των σιδηροτροχιών και να πλημμυρίσει ολόκληρη η περιοχή ανάντη της γραμμής και της υπόψη γέφυρας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου στον οποίο διεκόπη η κυκλοφορία επί αρκετές ώρες, με σοβαρές επιπτώσεις, μέχρις ότου το εύρος των 10μ. της γέφυρας του ΟΣΕ να παροχετεύσει σταδιακά τα συσσωρευμένα ύδατα της ανάντη τεράστιας λεκάνης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως επίσης και σε όλες τις άλλες, όπου η σιδηροδρομική γραμμή ευρίσκεται κατάντη του αυτοκινητόδρομου, ο ΜΟΡΕΑΣ κατασκεύασε υποδειγματικά τον αυτοκινητόδρομο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παροχετεύοντας ανεμπόδιστα τα ύδατα από ανάντη προς κατάντη σε κάθε θέση, χωρίς να «γεννάει» νέα ύδατα και μη διαταρράσοντας καθόλου τη δίαιτα των ομβρίων. Είναι επομένως αυτονόητο ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα μεταξύ αυτοκινητόδρομου και γραμμής ΟΣΕ όταν και όπου παρουσιάζονται, έχουν συγκεκριμένες αιτίες απολύτως εκτός ευθύνης ΜΟΡΕΑ.
Για τους λόγους αυτούς είναι προφανώς απαραίτητο να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων και η εκτέλεση των απαραίτητων αγωγών ομβρίων εγκάρσια και της σιδηροδρομικής γραμμής από τους καθ’ ύλην αρμοδίους προς τούτο φορείς.
Ειδικά μάλιστα για τα έργα του ΟΣΕ, όπου τον Οκτώβριο του 2016 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κανονικοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Καλό Νερό-Ζευγολατιό-Καλαμάτα,  είναι επιβεβλημένο να εφαρμοστούν προβλεπόμενοι στη σχετική απόφαση όροι μεταξύ των οποίων: «Ο επανασχεδιασμός των υφιστάμενων τεχνικών (γέφυρες-οχετοί) ως προς την υδραυλική τους επάρκεια και η ανακατασκευή τους όπου απαιτείται» για την αντιμετώπιση προφανώς των προβλημάτων που προϋπήρχαν της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου ΜΟΡΕΑ και θα υπάρχουν και στο μέλλον στην περίπτωση επανάληψης ακραίων φαινομένων όπως αυτό της 06.09.2016.
Από όσα παραπάνω εκτέθηκαν είναι προφανές ότι οι ισχυρισμοί που εμπεριέχονται στο σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ, είναι εντελώς αβάσιμοι και ανυπόστατοι και ο ΜΟΡΕΑΣ έχοντας ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που άκριτα και αδικαιολόγητα επιχειρείται να του προσαφθούν».