Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017 17:15

Ισχυρή εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας

Αριστερά ο Δημήτρης Λαγωνικάκος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας, δεξιά ο Παναγιώτης Λύρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και στη μέση ο Νίκος Παραγγίνης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Καπνοβιομηχανία Καρέλια Αριστερά ο Δημήτρης Λαγωνικάκος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας, δεξιά ο Παναγιώτης Λύρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και στη μέση ο Νίκος Παραγγίνης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Καπνοβιομηχανία Καρέλια

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ 
Ισχυρή εκπροσώπηση έχει το Σωματείο Εργαζομένων στην Καπνοβιομηχανία Καρέλια στη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας. Στις τέσσερις από τις εννέα θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχουν εκλεγεί μέλη του Σωματείου της καλαματιανής καπνοβιομηχανίας και μάλιστα στις θέσεις του αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα…

Ειδικότερα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας εξελέγη ο Παναγιώτης Λύρας, γενικός γραμματέας ο Δημήτρης Λαγωνικάκος και μέλη οι Δημήτρης Βαλσαμάκης και Στάθης Σπηλιώτης.
Στις υπόλοιπες θέσεις της Ομοσπονδίας έχουν εκλεγεί μέλη του Σωματείου της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος-PhilipMorris και ειδικότερα πρόεδρος εξελέγη ο Ελευθέριος Τράκας, αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Γεώργιος Δρούγκας, ταμίας ο Σταύρος Κορμος και μέλη οι Έλλη Παγκαλη και ο Στυλιανός Σοβολος.
Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας έχει καταφέρει να διατηρήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον κλάδο.