Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 17:28

Φιλοξενούμενοι οι λιμενεργάτες στο "πατάρι" του κτιρίου που έφτιαξαν οι ίδιοι…

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
Να εκκενώσουν το ισόγειο του κτιρίου που έχτισαν οι ίδιοι, θα κληθούν το επόμενο διάστημα, από το Δήμο Καλαμάτας, οι λιμενεργάτες. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος, απορρίφθηκαν οι προσφυγές του κρατικού Λιμενικού Ταμείου και του Σωματείου των λιμενεργατών, για την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με την οποία διακόπτεται η παραχώρηση του κτιρίου των λιμενεργατών στους λιμενεργάτες. Με την απόρριψη αυτή ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Δήμος, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να πάρει και τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Τελωνείου...

Λιμενεργάτες και κρατικό Λιμενικό Ταμείο στην προσφυγή τους υποστήριζαν ότι το κτίριο των λιμενεργατών δεν ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και άρα δεν μπορούσε να διακόψει την παραχώρησή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το κρατικό Λιμενικό Ταμείο, τα κτίρια των λιμενεργατών, του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Τελωνείου είχαν εξαιρεθεί από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν από το κρατικό Λιμενικό Ταμείο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όταν ιδρύθηκε το δεύτερο. Εφόσον λοιπόν η δικαστική επιτροπή στην οποία προσέφυγαν οι λιμενεργάτες και το κρατικό Λιμενικό Ταμείο έκρινε νόμιμη την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την άρση της παραχώρησης του κτιρίου στους λιμενεργάτες, σημαίνει ότι η επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κυριότητα του κτιρίου ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οπότε το ανάλογο θα ισχύει και με τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Τελωνείου.
Ο Δήμος Καλαμάτας σε σημερινή του ανακοίνωση για το κτίριο των λιμενεργατών σημειώνει: «Η Β΄ Ειδική Επιτροπή 152 Ν. 3463/2006 διεπίστωσε, με τις Πράξεις της 3 και 4 του 2017, την απόρριψη των προσφυγών που κατέθεσαν το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας και η Ένωση Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλαμάτας κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία είχε εγκριθεί απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.
Με τη συγκεκριμένη απόφασή του (173/2016), το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προέβη σε άρση της κατά χρήση παραχώρησης του χώρου (κτηρίου) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας και βορείως των αποθηκών, που είχε πραγματοποιηθεί από το άλλοτε Λιμενικό Ταμείο και ήδη ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προς το Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένος Καλαμάτας. Η ανωτέρω άρση παραχώρησης πραγματοποιήθηκε διότι εξέλιπαν οι λόγοι αυτής και διαλύθηκε το νομικό πρόσωπο, προς το οποίο έγινε η εν λόγω παραχώρηση.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Με την ίδια απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, παραχωρήθηκε στην Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλαμάτας χώρος του προαναφερθέντος κτηρίου, επιφανείας 50 τ.μ. περίπου και συγκεκριμένα χώρος που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, για όσο χρόνο υφίσταται νομίμως η Ένωση, έναντι συμβολικού ανταλλάγματος δέκα ευρώ ετησίως.
Επίσης, παραχωρήθηκε χώρος 250 τ.μ. στο ισόγειο του προαναφερθέντος κτηρίου, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, για στέγαση υπηρεσιών του, άνευ ανταλλάγματος.
Επομένως, η απόφαση ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας ισχύει και οι χώροι του συγκεκριμένου κτηρίου πρέπει να διατεθούν όπως προβλέπεται σ' αυτήν».