Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 20:41

Εξώδικο στο Δήμο από τους "Φίλους της Βέργας"

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Εξώδικο στο Δήμο Καλαμάτας απέστειλε ο Σύλλογος «Φίλοι της Βέργας», για το γεγονός ότι τη Δευτέρα, 13 Μάρτη, εκπνέει η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά δικαστικής απόφασης με την οποία –σύμφωνα με το Σύλλογο- αποδίδονται τμήματα κοινόχρηστου δρόμου σε ιδιώτη ωστόσο ο Δήμος όχι μόνο δεν έχει εφεσιβάλλει την απόφαση αλλά ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, έχει σημειώνει επάνω στην απόφαση του Ειρηνοδικείου «να μην προχωρήσετε σε νομικές ενέργειες»…

Επιπλέον ο Σύλλογος απευθύνεται με νέα επιστολή του στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις καλεί θέσουν το δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου «προ των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους».
Ειδικότερα, το κείμενο των «Φίλων της Βέργας» προς τις δημοτικές παρατάξεις έχει ως εξής: «Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής μας, από 20.2.2017, προς τις Δημοτικές Παρατάξεις και τα τοπικά ΜΜΕ, και της επισήμανσής μας περί αδήριτης ανάγκης έφεσης για  υποστήριξη του έννομου συμφέροντος των κατοίκων της Βέργας και των δημοτών γενικότερα από τον Δήμο Καλαμάτας, στέλνουμε νεότερα έγγραφα, που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα και το επείγον της υπόθεσης, εφόσον :
1.      30 ημέρες μετά την επίδοση της απόφασης 6/2015 στο Δήμο Καλαμάτας (10-2-2017) – ήτοι στις 12-3-2017,  λήγει η προθεσμία για άσκηση της απαιτούμενης έφεσης. Δυστυχώς εκ μέρους του Δήμου τηρείται στάση αναμονής, ενώ με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε επί του σώματος της επιδοθείσας απόφασης ιδιόχειρη σημείωση του κου Δημάρχου με το ακριβές περιεχόμενο «να μην προχωρήσετε σε νομικές ενέργειες». Αδυνατούμε βέβαια να γνωρίζουμε άν η  δήλωση αυτή του Δημάρχου στηρίζεται σε εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε Απόφαση της – αρμόδιας νομίζουμε – δημαρχιακής Οικονομικής Επιτροπής.
Untitled-2.jpg2.      Οι “Φίλοι της Βέργας” αποστείλαμε προς τούτο εγκαίρως και Εξώδικη Πρόσκληση προς το Δήμο Καλαμάτας, καλώντας τον να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως, εκπροσωπώντας την κυριότητα και το έννομο συμφέρον του Δήμου και των Κατοίκων – Δημοτών.
Καλούνται εκ νέου οι Δημοτικές Παρατάξεις – Δημοτικοί Σύμβουλοι να θέσουν άμεσα τον Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου (Νομική, Τεχνική) προ των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους».