Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 19:08

Έτοιμες οι προτάσεις της δημοτικής αρχής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Τις προτάσεις της για τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης οριστικοποίησε σήμερα η δημοτική αρχή Καλαμάτας σε σύσκεψη με αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη. Οι προτάσεις, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παρεμβάσεις, κρίνονται σημαντικές και ιδιαίτερα εστιάζουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και στα άτομα που έχουν τεθεί ή κινδυνεύουν να τεθούν στο κοινωνικό περιθώριο. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για τις υποδομές, οι προτάσεις της δημοτικής αρχής μπορούν να κριθούν από τον οποιονδήποτε κατά πόσο υπηρετούν το όραμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μιας πόλης…

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο, «θα ακολουθήσει η τεχνοκρατική εξειδίκευση ορισμένων σημείων της πρότασης αυτής, προκειμένου να εισαχθεί το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας. Κατόπιν, θα λάβουν σχετικές αποφάσεις οι αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας και, τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να υποβληθεί πρόταση εκ μέρους του Δήμου στη σχετική προκήρυξη που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Οι προτάσεις της δημοτικής αρχής Καλαμάτας έχουν ως εξής:
Τομέας Υποδομών  5.500.000 €
Α. Παραλιακή Ζώνη
1.      Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό Κρήτης έως οδό Κορώνης
2.      Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ φάση) από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα
3.      Ανάπλαση οδού Πλαστήρα (πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμοι, όμβρια, φωτισμός)
4.      Διασύνδεση δικτύων ποδηλατοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού (Σαλαμίνος, Μιαούλη, Τσαμαδού, Ναυαρίνου)
5.      Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών, ανάπτυξη δικτύου Wi-Fi
6.      Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Β΄ φάση) από οδό Ακρίτα έως οδό Βουλγαροκτόνου
7.      Οργάνωση Παραθάλασσιου Πάρκου από «Πανελλήνιο» έως Ανάσταση
8.      Ανάπλαση Οδού Ναυαρίνου (Γ΄ Φάση) από οδό Βουλγαροκτόνου έως οδό Ηρώων
9.      Κατασκευή νέων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
10.    Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Δυτικής Παραλίας (49 στρέμματα) και διασύνδεσή τους με την περιοχή της μαρίνας

Β. Ιστορικό Κέντρο
1.      Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των οδών Υπαπαντής έως Παπλωματάδικα, Σταδίου μέχρι διακλάδωσή της με Μαυρομιχάλη, καθώς και οδού Τριπολιτσάς
2.      Ολοκλήρωση αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο
3.      Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και κάθετων δρόμων στον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους
4.      Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών, ανάπτυξη δικτύου Wi-Fi
5.      Δημιουργία συστήματος ψηφιακής ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Καλαμάτας
6.      Ανάπλαση Πλατείας Υπαπαντής
7.      Ανάπλαση Πλατείας Μαυρομιχάλη
8.      Ανάπλαση οδού Αγίου Νικολάου
9.      Ανάπλαση οδού Φαρών από Φραγκόλιμνα έως Βασιλέως Κωνσταντίνου
10.    Δημιουργία Θρησκευτικού και Ιστορικού Μουσείου Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
11.    Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου «Αχίλλειον» (Χρηματοδότηση από Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)
12.    Αξιοποίηση κινηματοθεάτρου «Ηλέκτρα» (Χρηματοδότηση από Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας  2.200.000 €
1.      Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης, Αυτόνομης Διαβίωσης και Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ
2.      Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (ROMA, εξαρτημένοι, κ.λπ.) με τη λειτουργία κινητής ιατρικής μονάδας, εργαστήρια παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, κ.λπ.
3.      Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών
4.      Ενίσχυση κοινωνικών δομών και προγραμμάτων του Δήμου (Δημοτικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Συσσίτιο, Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής)
5.      Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης πασχόντων από Άνοια και Αλτσχάιμερ
6.      Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα βραχείας φιλοξενίας αστέγων

Τομέας Επιχειρηματικότητας 1.500.000 €
1.      Ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας ΑμεΑ
2.      Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας
3.      Δημιουργία θερμοκοιτίδας στήριξης επιχειρηματικότητας στο κτίριο της πρώην Σχολής «Παπαφλέσσα» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας
4.      Ενίσχυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝΣΕΠ)
5.      Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων
6.      Χρηματοδότηση για τη δημιουργία και διαχείριση τεχνητού υφάλου στον Μεσσηνιακό κόλπο - Ανάπτυξη της χλωρίδας και της αλιείας – Δημιουργία καταδυτικού κέντρου μεσογειακού ενδιαφέροντος – Προσέλκυση θαλάσσιου τουρισμού (αθλητικού και μη)
7.      Δημιουργία One Stop Shop στήριξης επιχειρηματικότητας
8.      Προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων