Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017 03:37

Εταιρία απειλεί με μηνύσεις και αγωγές όλη την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό της "Τέντας"!

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
Την άμεση επανάληψη του διαγωνισμού για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου από το πέρασμα του χρόνου πανιού στο γυμναστήριο της «Τέντας» ζητάει εταιρία, η οποία ισχυρίζεται ότι αδικήθηκε και απειλεί με μηνύσεις και αγωγές ολόκληρη την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας…

Πρόκειται για την «2Π Τεχνολογική Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», η οποία έστειλε εξώδικο στην Οικονομική Επιτροπή, στο οποίο υποστηρίζει ότι παράνομα η Επιτροπή άνοιξε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν κατά το διαγωνισμό. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εταιρία κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού είχε καταθέσει προδικαστική προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Μετά την απόρριψη, σε επόμενη συνεδρίασή της, η Επιτροπή άνοιξε τις οικονομικές προσφορές και όρισε προσωρινό ανάδοχο, ωστόσο η εταιρία που έστειλε το εξώδικο υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα δεν περίμενε μήπως η εταιρία προσφύγει στη δικαιοσύνη «αφαιρώντας επί της ουσίας το δικαίωμα της εταιρείας μας να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια». Ωστόσο ο Δήμος και ειδικότερα ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Θανάσης Ηλιόπουλος, απάντησε στο εξώδικό της εταιρίας εγγράφως ότι δεν έχει γίνει καμία παραβίαση της νομοθεσίας και ότι ανεξαρτήτως του αν ένας διαγωνιζόμενος προσφύγει στη δικαιοσύνη η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει τις διαδικασίες του διαγωνισμού και να φτάσει μέχρι τη φάση πριν από την υπογραφή της σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής χαρακτήρισαν εκβιαστικό το εξώδικο της εταιρίας, με το οποίο υποβάλλεται το εξής αίτημα με τις ακόλουθες απειλές: «Αιτούμεθα την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναδημοπράτησή του ώστε  να αρθούν οι παραπάνω παρανομίες (σ.σ. η κατά την εταιρία στέρηση του δικαιώματός της να προσφύγει στα δικαστήρια και η κοινοποίηση των τιμών που προσέφεραν οι εταιρίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό). Σε περίπτωση που δεν μας αποσταλεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού εντός πέντε εργάσιμων ημερών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Θα ενημερωθεί σχετικά το Ελεγκτικό Συνέδριο για αντισυναλλακτική συμπεριφορά του Δήμου σας. 2. Θα ενημερωθεί σχετικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την αντισυναλλακτική συμπεριφορά του Δήμου σας. 3. Θα κινηθούμε τόσο με μηνυτήριες αναφορές όσο και με αγωγές κατά των 27 μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας για τις αποθετικές ζημίες που προξένησε στην Εταιρεία  μας η παράβαση καθήκοντος των φυσικών αυτών προσώπων».
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 350.000 ευρώ, ενώ προσωρινή ανάδοχος είναι η εταιρία «ΑΡΚΑ Σύνθεσις Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Διαχείριση Εκμετάλλευση Ακινήτων».
Στ.Μ.