Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017 11:40

Έπεσαν πολλά φάρμακα στις ελιές πρέπει να πιστοποιηθεί η ποιότητα του νερού της ΔΕΥΑΚ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Πιστοποιημένες αναλύσεις για την ποιότητα του νερού που παρέχει στους κατοίκους η ΔΕΥΑΚ, ζήτησε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών», Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι γεωτεχνικός. Τόνισε ότι είναι απαραίτητο να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα ότι το νερό δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, διότι το διάστημα που προηγήθηκε ασκήθηκε μεγάλη πίεση από την ευρύτατη χρήση φαρμάκων σε καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε ελαιοπερίβολα για την δακοπροστασία και άλλες ασθένειες. Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, διαβεβαίωσε τον δημοτικό σύμβουλο ότι το νερό της Καλαμάτας δεν έχει κανένα πρόβλημα καθώς και ότι ο μηχανισμός της ΔΕΥΑΚ για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού είναι απολύτως αξιόπιστος…

Πάντως ο Μιχάλης Αντωνόπουλος επέμεινε ότι το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιήθηκαν τόσα φάρμακα που θα μπορούσαν ουσίες να έχουν εισχωρήσει στο νερό κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Στ.Μ.