Τρίτη, 23 Μαϊος 2017 21:15

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, "ουσιώδη ελαττώματα και ελλείψεις" οδηγούν στα δικαστήρια

ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους, φαίνεται, ο εργολάβος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με το Δήμο. Ο εργολάβος ζητάει να γίνει η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου και ο Δήμος όχι μόνο αρνείται, δεδομένου ότι δεν έχει αποπερατωθεί το έργο, αλλά αποφάσισε να τον κηρύξει και έκπτωτο (για δεύτερη φορά) επειδή δεν αποκαθιστά «ουσιώδη ελαττώματα και ελλείψεις». Ο Δήμος έχει μπλέξει με αυτή την υπόθεση γιατί δεν ήταν αποφασιστικός δύο χρόνια πριν, όταν η Τεχνική Υπηρεσία είχε κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο (πρώτη φορά). Με εισήγηση της δημοτικής αρχής δόθηκε στον εργολάβο, το καλοκαίρι του 2015, χρόνος προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση προβλημάτων, ιδιαίτερα στους μηχανισμούς της σκηνής του Μεγάρου. Και ενώ ο χρόνος πέρασε χωρίς να ανταποκριθεί ο εργολάβος, η δημοτική αρχή αλλά και η Τεχνική Υπηρεσία στη συνέχεια έδειξαν δυσεξήγητη ανοχή και στο τέλος του 2015 έγινε δεκτή η ένστασή του για την ακύρωση της απόφασης έκπτωσής του!...

MEGARO-XOROU-25-04-17.jpgΤην περασμένη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αποφάσισε, με μεγάλη πλειοψηφία, να απορριφθεί η ένταση του εργολάβου κατά της απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία απέρριψε την αίτηση του για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
Όπως εξήγησε στο Σώμα ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Βασίλης Τζαμουράνης, παραλαβή του έργου δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχουν εκκρεμότητες με ελαττώματα και ελλείψεις που δεν έχουν αντιμετωπιστεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
Πάντως, ο εργολάβος έχει προσφύγει και στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την απόρριψη των αιτήσεών του για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
Και αναμένεται ότι θα ακολουθήσει και άλλη προσφυγή στη δικαιοσύνη, αυτή τη φορά κατά της απόφασης για την έκπτωσή του, εάν βέβαια επιμείνουν μέχρι τέλους η δημοτική αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία και δεν έχουμε επανάληψη του 2015…
Η Τεχνική Υπηρεσία και ο Δήμος τονίζουν ότι ο εργολάβος δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του έργου με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελαττώματα στην υγρομόνωση του κτιρίου, στα καθίσματα των θεατών και στο δάπεδο του φουαγιέ. Ωστόσο, τα πιο σοβαρά προβλήματα έχουν να κάνουν με τη «μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων» του αναδόχου σε ό,τι αφορά τα τεχνικά της σκηνής, όπου μηχανισμοί της σκηνής είναι απενεργοποιημένοι για λόγους ασφαλείας προσωπικού και καλλιτεχνών!
Μόνο για τα θέματα στα τεχνικά της σκηνής θα χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις κόστους άνω των 500.000 ευρώ, αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2015 έγιναν τοποθετήσεις από το δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα, που προσδιόριζαν το κόστος αυτών των παρεμβάσεων σε πολύ μικρότερο ποσό.
Στ.Μ.