Τρίτη, 30 Μαϊος 2017 19:17

Ο Δήμος Καλαμάτας υποστηρίζει ότι η Πολεοδομική της Βέργας δεν είναι στον αέρα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΝΤΙΝΤΑ 
Αποκαλύψαμε χθες στην KalamataJournal ότι η Πολεοδομική Μελέτη της Παραλίας Βέργας είναι στον αέρα, διότι η μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώ το Σύνταγμα (άρθρο 43 παράγραφος 2) αναθέτει τη συγκεκριμένη ευθύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή η Βέργα, ως παραλιακός οικισμός, χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Ο Δήμος Καλαμάτας, μέσω της αρμόδιας για τα πολεοδομικά θέματα αντιδημάρχου, Παναγιώτας Ντίντα, απάντησε σήμερα στην Kalamata Journal, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει την τελική κύρωση με ένα Προεδρικό Διάταγμα για την Πολεοδομική Μελέτη και τα ρέματα. Ο Δήμος Καλαμάτας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν…

Η κ. Ντίντα στην απάντησή της προβαίνει και σε χαρακτηρισμούς κατά του ρεπορτάζ της Kalamata Journal, το οποίο όμως αυτό που παρουσίασε δεν ήταν κρίσεις και εκτιμήσεις αλλά την ανακοίνωση-πρόσκληση του ίδιου του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, η οποία μεταξύ άλλων επικαλείται την απόφαση έγκρισης της οριοθέτησης των ρεμάτων από τον γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Παρουσίασε επίσης το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την απόφαση οριοθέτησης των ρεμάτων, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας, άλλη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ευθύνη του προέδρου της Δημοκρατίας να εγκρίνει την οριοθέτηση ρεμάτων σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Άρα λοιπόν οι χαρακτηρισμοί της κ. Ντίντα δεν αφορούν το ρεπορτάζ της KalamataJournalαλλά τον δήμαρχο, τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Συμβούλιο της Επικρατείας…
Ειδικότερα, η απάντησή της έχει ως εξής: «Αξιότιμε κ. Μαρτίνο, σε απάντηση της ανάρτησής σας με τίτλο «Στον αέρα ξανά η Πολεοδομική της Παραλίας Βέργας» θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής:
Η Πολεοδομική Μελέτη της Βέργας έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες και τις οδηγίες του αρμοδίου Υπουργείου. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της παραπάνω ανάρτησής σας είναι ανακριβές και δημιουργεί σύγχυση στους ενδιαφερόμενους πολίτες.
Σε ότι αφορά το θέμα των ρεμμάτων και της απαιτούμενης επικύρωσής τους με Προεδρικό Διάταγμα, σας γνωρίζουμε ότι τούτο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί με το ίδιο Π.Δ. που θα εγκριθεί και η Π.Μ. της περιοχής. Δηλαδή, προηγείται η έκδοση Απόφασης Οριοθέτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δημοσιεύεται σε ΦΕΚ για να μπορεί να προσαρμοστεί η μελέτη, αλλά η τελική διαδικασία κύρωσης γίνεται με ενιαίο τρόπο (ίδιο Π.Δ.).
Είναι βέβαιο ότι όλη αυτή η αναστάτωση θα είχε αποφευχθεί αν είχατε απευθυνθεί στο Δήμο για διασταύρωση των ισχυρισμών σας πριν την δημοσίευση της ανάρτησής σας.
Παρακαλούμε για την ανάρτηση της συγκεκριμένης απάντησης με την αντίστοιχη έμφαση ώστε να κατευνασθούν οι τυχόν ανησυχίες των πολιτών!
Με εκτίμηση,
Παναγιώτα Ντίντα
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας».
Θα περιμέναμε πάντως από το Δήμο Καλαμάτας η απάντησή του να είναι περισσότερο κατατοπιστική.
Untitled-1.jpgΗ KalamataJournal στο ρεπορτάζ της παρουσίασε συγκεκριμένα επίσημα έγγραφα. Όπως, την ανακοίνωση-πρόσκληση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο στις τοπικές εφημερίδες για την ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας. Εκεί είδαμε ότι η μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων έχει εγκριθεί από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα.
Untitled-4.jpgΗ Kalamata Journal παρουσίασε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δ 463/6-10-2014) με την απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Λ.Κ. Βέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας».
Η Kalamata Journal παρουσίασε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1843/2011) με την οποία ακυρώθηκε η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας επειδή δεν είχε εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και γιατί και τα ρέματα δεν είχαν εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η Kalamata Journal παρουσίασε και άλλη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2957/2006), η οποία με μεγάλη σαφήνεια προσδιορίζει ότι το Σύνταγμα αναθέτει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την έγκριση οριοθέτησης ρεμάτων σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.
Untitled-3.jpgΣήμερα η Kalamata Journal παρουσιάζει και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (23/2013), με την οποία δόθηκε θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση των ρεμάτων της Παραλίας Βέργας.
Για ποιες ανακρίβειες μιλάει λοιπόν η κ. Ντίντα και ποια διασταύρωση ήθελε να κάνουμε όταν αναφερόμαστε σε επίσημα έγγραφα; Πάντως την άδειά της για να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε δεν θα της ζητήσουμε…
Στ.Μ.