Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 11:30

Έρχονται αλλαγές στα λιμάνια, "τελειώνουν" τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
Τις προτάσεις των φορέων προκειμένου να αναμορφωθεί το Σύστημα Λιμενικής Διακυβέρνησης, το οποίο όπως είναι δομημένο, με τον κατακερματισμό δημοτικών και λιμενικών ταμείων, εμποδίζει λιμάνια της χώρας να διαδραματίσουν τον εθνικό αναπτυξιακό ρόλο που μπορούν, ζήτησαν επίσημα τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών. Είναι προφανές, από τα κείμενα των υπουργείων, ότι τα δημοτικά λιμενικά ταμεία εξετάζεται σοβαρά να οδεύσουν προς κατάργηση προκειμένου να δημιουργηθούν ευρύτεροι οργανισμοί διαχείρισης των λιμανιών, με τη συμμετοχή πάντως και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μεσσηνίας, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ζητήσει τις προτάσεις τόσο του κρατικού Λιμενικού Ταμείου όσο και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Καλαμάτας και Πύλου…

«Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις που επίσης αφορούν την αναμόρφωση των διοικητικών εκείνων δομών οι οποίες έχουν νευραλγική σημασία για τη διαμόρφωση αναπτυξιακής προοπτικής», τονίζεται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο σχολιάζεται το εξής: «…έχοντας πλέον διαμορφωμένη την άποψη ότι ο τομέας των λιμενικών δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση το Σύστημα Λιμενικής Διακυβέρνησης συγκαταλέγονται μεταξύ των τομέων εκείνων που χρήζουν αναμόρφωσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, προτίθεται να ξεκινήσει σειρά παρεμβάσεων-πρωτοβουλιών, με στόχο τη διόρθωση χρόνιων δυσλειτουργιών και την εμπέδωση νέας αναπτυξιακής δυναμικής».
Για το θέμα έχει ξεκινήσει ήδη η κατάθεση προτάσεων στην ειδική ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.
Μεταξύ των ερωτημάτων που θέτει το υπουργείο στους φορείς, για τη διαβούλευση, είναι τα εξής: «Εκτιμάτε ότι για τη βελτίωση της λειτουργίας των λιμένων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους θα ήταν αναγκαίες συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος ή ότι χρειάζονται μεγαλύτερες τομές και ενδεχόμενα μια συνολικότερη αναμόρφωση της λιμενικής οργάνωσης; Αν θεωρείτε σκόπιμο το τελευταίο προσδιορίστε προς ποια κατεύθυνση. Θεωρείτε σκόπιμες συνενώσεις Λιμενικών Ταμείων/Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε μεγαλύτερα σχήματα, με σκοπό να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα και οι προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία των λιμένων και την ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους; Πιστεύετε ότι οι συνενώσεις θα έχουν προστιθέμενη αξία για το εθνικό λιμενικό σύστημα και ότι θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότητα της λιμενικής λειτουργίας; Αν κρίνετε σκόπιμες τις συνενώσεις ΛΤ/ΔΛΤ, σε ποιες περιπτώσεις κρίνετε ότι θα ήταν χρήσιμες και ποιος τρόπος (π.χ. νομική μορφή, συμμετοχή ΟΤΑ, σύνθεση διοίκησης) θα ήταν κατάλληλος γι’ το σκοπό αυτό;».
Στ.Μ.