Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 19:59

Έτοιμα τα κατασχετήρια προς τις τράπεζες για 75 οφειλέτες του Δήμου Καλαμάτας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
Ετοιμάστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας τα κατασχετήρια για τους 75 οφειλέτες του οι οποίοι χρωστούν ποσά μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες τα κατασχετήρια θα επιδοθούν στις τράπεζες, οι οποίες σε δέκα ημέρες θα πρέπει να έχουν απαντήσει στο Ειρηνοδικείο εάν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν κατατεθειμένα χρήματα και αν ναι θα πρέπει να τα δεσμεύσουν για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας…

Τη σχετική ενημέρωση έκανε το μεσημέρι στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας ο πρόεδρός της, αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών, Θανάσης Ηλιόπουλος.
Ωστόσο, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Φαββατάς, παρουσίασε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία, όπως ανέφερε, οι οφειλές παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας. Ρώτησε λοιπόν ο Δημήτρης Φαββατάς εάν η συγκεκριμένη γνωμοδότηση είναι σε γνώση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ο αντιδήμαρχος Θανάσης Ηλιόπουλος απάντησε ότι η παραγραφή των πέντε χρόνων αφορά τη βεβαίωση μιας οφειλής, ενώ μια βεβαιωμένη οφειλή παραγράφεται μετά την παρέλευση 20ετίας από τη βεβαίωσή της.
Επίσης ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, Σταμάτης Μπεχράκης, έθεσε ξανά το μεγάλο ζήτημα των υπέρογκων αποζημιώσεων που πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο οι ιδιοκτήτες ακινήτων μετά τη ρυμοτόμηση της Βασιλέως Γεωργίου. Ο δημοτικός σύμβουλος υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες είναι αντιμέτωποι με μια μεγάλη αδικία,  γιατί καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά, τα οποία μάλιστα δεν τα διαθέτουν, για τη διάνοιξη ενός οδικού άξονα υπερτοπικής σημασίας. Ο Σταμάτης Μπεχράκης ανέφερε ότι ο Δήμος παράλληλα με τις επιβαλλόμενες από το νόμο ενέργειες για την είσπραξη των αποζημιώσεων αυτών πρέπει να προβεί και σε πολιτικές ενέργειες ώστε να αρθεί αυτή η αδικία σε βάρος των συγκεκριμένων ιδιοκτητών. Και οι πολιτικές αυτές ενέργειες είπε ότι είναι η υποβολή πρότασης προς τη νομοθετική εξουσία ώστε να αλλάξει ο νόμος και να γίνει πιο δίκαιος.
Με την παρατήρηση του Σταμάτη Μπεχράκη συμφώνησαν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, όπως και ο αντιδήμαρχος Θανάσης Ηλιόπουλος, ο οποίος ωστόσο παρατήρησε ότι το πλέον δίκαιο είναι να υπάρξει δίκαιη και ίση αντιμετώπιση προς όλους, δηλαδή και άλλους οφειλέτες που για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες της Βασιλέως Γεωργίου. Επιπροσθέτως σημείωσε ότι ανάλογη μεταχείριση πρέπει να ισχύσει και για το Δήμο, να «κουρευτούν» δηλαδή απαιτήσεις που έχουν από αυτόν άλλοι, ώστε οι το ύψος των απαιτήσεων αυτών να προσαρμοστεί στα σημερινά οικονομικά δεδομένα.
Στ.Μ.