Πέμπτη, 03 Αυγούστου 2017 15:22

Νέα αναγγελία για κατεδάφιση αυθαιρέτων στον αιγιαλό της Καλαμάτας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Για μια ακόμη φορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναγγέλλει ότι θα προχωρήσει σε κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό της Καλαμάτας. Η αναγγελία γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν και με αυτόν τον τρόπο η ομηρία των επαγγελματιών της Παραλίας συνεχίζεται… Ομηρία σε μια κατάσταση που τους εξαναγκάζει να είναι παράνομοι, αφού η πολιτεία από τη μια πλευρά προσδιορίζει το πλαίσιο,  που κατά τους επαγγελματίες είναι αυστηρό, για τις παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν στον αιγιαλό από την άλλη όμως με αναβολές επιτρέπει να παραβιάζεται αυτό το πλαίσιο… Εν τω μεταξύ πέφτουν τα πρόστιμα και γίνονται και ανακοινώσεις για κατεδάφιση…

Σημειώνεται ότι για τις περισσότερες από τις κατασκευές των καταστημάτων στον αιγιαλό της Καλαμάτας έχουν εκδοθεί εδώ και χρόνια πρωτόκολλα κατεδάφισης, ενώ επιβάλλονται και πρόστιμα. Για το θέμα αυτό ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ξεκινά άμεσα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, όπως γνωστοποιείται με έγγραφό της προς το Δήμο Καλαμάτας, με το οποίο ζητείται συνδρομή σε μηχανικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό. Ο Δήμος θα ανταποκριθεί στο αίτημα αυτής της Δημόσιας Υπηρεσίας, με κριτήριο το σεβασμό στο δημόσιο χώρο και την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος».
Στ.Μ.