Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 17:19

Σε ιδιώτη τα πάρκινγκ του Νέδοντα με κόστος για το Δήμο 465.000 ευρώ

ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση σε ιδιώτη της διαχείρισης και λειτουργίας των πάρκινγκ του Νέδοντα. Ανάδοχος είναι η Ελένη Τσουφλίδου, που αναλαμβάνει τα πάρκινγκ για χρονικό διάστημα πέντε χρόνων, με κόστος για το Δήμο 465.000 ευρώ…

Στο διαγωνισμό είχε κατατεθεί προσφορά και από τον Δημήτρη Καπουλέα, η οποία όμως αποκλείστηκε γιατί ο φάκελος δεν ήταν πλήρης.

Στους όρους του διαγωνισμού ήταν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική, δηλαδή το κόστος στάθμευσης ανά ώρα θα εξακολουθήσει να είναι 50 λεπτά. Ωστόσο λίγο καιρό πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Δήμος επέβαλε τη στάθμευση αντί αντιτίμου και κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Επίσης στους όρους του διαγωνισμού ήταν ο ανάδοχος εγγυάται στο Δήμο ελάχιστες ετήσιες εισπράξεις ύψους 350.000 ευρώ, ενώ εάν οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες τότε ο ανάδοχος θα δικαιούται ένα bonus, το οποίο όμως δεν έχει προσδιοριστεί.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο η δημοτική αρχή προχώρησε στην εκχώρηση της διαχείρισης και λειτουργίας των πάρκινγκ σε ιδιώτη είναι, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να απελευθερωθεί το προσωπικό που απασχολεί στους χώρους στάθμευσης για την αντιμετώπιση άλλων αναγκών.

Το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό του διαγωνισμού που αναδεικνύει την Ελένη Τσουφλίδου ως ανάδοχο. Ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών»,  Μιχάλης Αντωνόπουλος, κατά τη συζήτηση του θέματος έθεσε θέμα για την κυριότητα του χώρου των πάρκινγκ και για το αν ο Δήμος νομιμοποιείται να τα διαχειρίζεται ή να αναθέτει σε άλλους τη διαχείρισή τους. Ζήτησε να υπάρξει μια συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία προκειμένου να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα. Η απάντηση που του δόθηκε από τους συμβούλους της πλειοψηφίας ήταν ότι επί δεκαετίες ουδείς έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα του Δήμου να λειτουργεί και να διαχειρίζεται τα πάρκινγκ και προφανώς δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος καταψήφισε ενώ η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ψήφισε λευκό.

Σημειώνεται ότι στην ανάδοχο παραχωρούνται 103 θέσεις στάθμευσης στο βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα και 328 στο κεντρικό.
Στ.Μ.