Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 14:39

Κέρδη στη Φάρις 157.000 ευρώ

ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 
Μετά από ένα ζημιογόνο 2015 η Φάρις, η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας που δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής υποστήριξης, έκλεισε το 2016 με κέρδη ύψους 157.000 ευρώ. Ο ισολογισμός του 2016 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις και μετά το άκουσμα της πληροφορίας περί κερδών, σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αλλά και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων μαθητών της Φάρις ζήτησαν τη μείωση των διδάκτρων στις σχολές της κοινωφελούς επιχείρησης…

Από την πλειοψηφία το ενδεχόμενο μείωσης των διδάκτρων αποκλείστηκε με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφαρμογής μιας οικονομικής πολιτικής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική ζημιά γιατί η Φάρις είναι μια επιχείρηση που χρηματοδοτείται απευθείας από τους δημότες, μέσω των διδάκτρων, αλλά και έμμεσα από τους δημότες, μέσω της επιχορήγησης που καταβάλλεται από το Δήμο, με χρήματα που εισπράττονται πάλι από τους δημότες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό το 2015 έκλεισε με οικονομική ζημιά 57.000 ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών το 2016 ανήλθε στα 419.846 ευρώ και ο φόρος εισοδήματος προσδιορίστηκε στα 1.189 ευρώ.

Η πρόεδρος της Φάρις, Αναστασία Μπελογιάννη, δήλωσε ικανοποιημένη για αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι αυτή η καλή οικονομική κατάσταση πρέπει να πιστωθεί στον προηγούμενο πρόεδρο της επιχείρησης, Θανάση Ηλιόπουλο.
Στ.Μ.