Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 19:50

Μπουζιάνης, Σταματόπουλος, Κουδούνης στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ο αντιδήμαρχος Παύλος Μπουζιάνης, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Στάθης Σταματόπουλος και ο δημότης Αργύρης Κουδούνης (πρώην δημοτικός σύμβουλος) είναι τα μέλη της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018, του Δήμου Καλαμάτας…

Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής έγινε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Η συγκεκριμένη επιτροπή βεβαιώνει ή αναγνωρίζει φορολογική απαλλαγή ή μειώνει οποιοδήποτε αυτοτελή φόρο, τέλος, δικαίωμα, εισφορά και πρόστιμο του Δήμου και των φορολογουμένων μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της επίδοσης στον φορολογούμενο του σχετικού αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου.

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτρης Μπούχαλης, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς και η δημότισσα Ευαγγελία Κονταξή. Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η υπάλληλος Σοφία Μπουρίκα.