Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 23:14

Ευχαριστίες στην Περιφέρεια για τη παροχή στέγης στο Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας

ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
Τις ευχαριστίες του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας εκφράζει ο Σύλλογος Φίλων Δικτύου Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεσσηνίας, για την παραχώρηση γραφείων στο ισόγειο το Διοικητηρίου με σκοπό τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Ιατρείου Καλαμάτας. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι η Περιφέρεια με τη συγκεκριμένη παραχώρηση αναγνωρίζει τη προσφορά του Συλλόγου και του Κοινωνικού Ιατρείου και δείχνει την κοινωνική της ευαισθησία…

Ειδικότερα, από το Σύλλογο και τους εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου εκφράζονται ευχαριστίες προς την “Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για την παραχώρηση γραφείων στο ισόγειο του Διοικητηρίου, προκειμένου να μεταστεγαστεί το Κοινωνικό Ιατρείο της πόλης μας.

Πράξη που δείχνει την κοινωνική ευαισθησία τους και την αναγνώριση του έργου, που έχει προσφέρει από το Μάιο του 2012 το Ιατρείο Αλληλεγγύης και οι εθελοντές του στους συμπολίτες μας.

Πιστεύουμε ότι η τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση μιας χώρας οφείλει να στηρίζει εθελοντικές δομές, που έχουν δείξει έμπρακτα την προσφορά τους προς τους συνανθρώπους μας και που τα έσοδα τους προέρχονται μόνο από τις συνδρομές των μελών του και τις δωρεές πολιτών.

Θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο που μας παραχωρήθηκε, συνεχίζοντας το έργο μας, διότι θεωρούμε ότι η δομή του συλλόγου, η εμπειρία του καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε κείνες τις κατηγορίες που ακόμα δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, καθιστούν την λειτουργία του ιατρείου αναγκαία.

Τους ευχαριστούμε και πάλι”.