Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 00:56

Νέοι αντιδήμαρχοι: Οικονομάκου, Μπάκας, Μπούχαλης, Ντίντα, Ηλιόπουλος, Βασιλόπουλος

“ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ” ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   
Μετά τα μεσάνυχτα, στο τέλος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, το νέο σχήμα της δημοτικής αρχής, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους και αντιπροέδρους των νομικών προσώπων του Δήμου…

Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι: Υγείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Μαρία Οικονομάκου. Υποδομών Δημοτικών Διαμερισμάτων Γιάννης Μπάκας. Οικονομικών και Οικονομίας Δημήτρης Μπούχαλης. Διοίκησης, Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Θεμάτων Θανάσης Ηλιόπουλος. Υποδομών και Πολεοδομίας Παναγιώτα Ντίντα. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης ότι για πρόεδροι και αντιπρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου προορίζονται οι εξής: Φάρις πρόεδρος ο Γιάννης Δούζης με αντιπρόεδρο τον Θανάση Ηλιόπουλο. Διοκλής πρόεδρος ο Γιώργος Φάββας με αντιπρόεδρο την Αναστασία Μπελογιάννη. ΔΕΥΑΚ πρόεδρος ο Νίκος Μπασακίδης με αντιπρόεδρο τον Ηλία Κουτίβα. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρόεδρος ο Σαράντος Μαρινάκης με αντιπρόεδρο την Αθηνά Ξανθάκη. Αθλητικός Οργανισμός πρόεδρος ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος με αντιπρόεδρο τον Νίκο Μπασακίδη. Φιλαρμονική πρόεδρος ο Δημήτρης Πολίτης με αντιπρόεδρο την Αναστασία Φοίφα. Σύνδεσμος Ύδρευσης πρόεδρος ο Ανδρέας Καραγιάννης με αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Δημόπουλο. Κεντρική Αγορά Καλαμάτας πρόεδρος ο Γιάννης Αδαμόπουλος και αντιπρόεδρος δεν έχει ακόμη επιλεγεί.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι οι Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Δημήτρης Δημόπουλος, Δημήτρης Βεργόπουλος και Γιάννης Καμβυσίδης δεν ήθελαν κάποιο αξίωμα.

Τόνισε τέλος ότι προϋπόθεση για να κρατήσουν το αξίωμά τους οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιλέχτηκαν για την ανασύνθεση της δημοτικής αρχής είναι να συμμετέχουν στην εκλογική μάχη των ερχόμενων δημοτικών εκλογών με τη δημοτική παράταξη.

Στ.Μ.