Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 13:24

Ζουμιά σκουπιδιών στο Βιολογικό Καθαρισμό σημαίνει ζουμιά σκουπιδιών στη θάλασσα!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Υπάρχουν μετρήσεις που δείχνουν ότι το ρυπαντικό φορτίο των ζουμιών από τα σκουπίδια της Μαραθόλακκας είναι υπερπολλαπλάσιο του φορτίου που μπορεί να αντέξει ο Βιολογικός Καθαρισμός της Καλαμάτας, οπότε αν τα ζουμιά μεταφερθούν στον Βιολογικό τότε αυτά θα καταλήξουν τελικά στη θάλασσα με αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτό τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεσσηνίας, το οποίο τόσο με τοποθέτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ όσο και με ανακοίνωσή του καλεί τη δημοτική αρχή να μην προχωρήσει το σχεδιασμό της για τη μεταφορά των υγρών λυμάτων της Μαραθόλακκας στο Βιολογικό. Η λύση, προσθέτει το Σωματείο, είναι τα υγρά λύματα να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας με ευθύνη και κόστος της εταιρίας που διαχειρίζεται τα σκουπίδια του Δήμου…

Ειδικότερα, η ανακοίνωση που εξέδωσε για το ζήτημα το Σωματείο Εργαζομένων έχει ως εξής: “Το Σωματείο εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Λαϊκής συσπείρωσης, δηλώνει ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση ότι, δεν θα επιτρέψει  να μεταφερθούν τα υγρά απόβλητα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Μαραθόλακας στο Βιολογικό Καθαρισμό.

Τα συγκεκριμένα λύματα από μετρήσεις που γνωρίζουμε, φέρουν c.o.d από 9.250-55.000, τη στιγμή που ο Βιολογικός μπορεί να δεχτεί από βοθρολύματα c.o.d από 1.000-3.000. Τα συγκεκριμένα λύματα καταστρέφουν τη βιομάζα κι έχει σαν αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, διά του εκπροσώπου μας, προειδοποιήσαμε τη Διοίκηση να μην το επιχειρήσει γιατί θα μας βρει αντιμέτωπους.

Η επιστήμη και η τεχνολογία έχει δώσει λύσεις. Μόνο που αυτές κοστίζουν. Καλούμε σωματεία και φορείς  να αντιδράσουν, ώστε να αποτρέψουμε τους όποιους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής πού θα έχει ως αποτέλεσμα την μόλυνση του περιβάλλοντος. Να αναλάβει ο εργολάβος της διαχείρισης των απορριμμάτων, το κόστος της μεταφοράς των λυμάτων  σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας αυτών των λυμάτων και να μην τα εναποθέτει ούτε στο Ταΰγετο ούτε στα ρέματα και τα ποτάμια και φυσικά ούτε στον Βιολογικό”.