Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 03:14

Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ: “Πυρηνελαιουργεία: Μύθοι και πραγματικότητα”

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΛΙΑΣ 
Το ζήτημα της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων της Μεσσηνίας επανέρχεται στην επικαιρότητα, με τρόπους και με όρους που επιβεβαιώνουν, είτε την άγνοια, είτε την υστεροβουλία, είτε και την χρηστικότητα της στιγμής. Έτσι ανοίγονται ομόκεντροι κύκλοι άγονων προσεγγίσεων και κυρίως άσκοπων εντάσεων. Η μόχλευση αυτή δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους και τα μέσα, αλλά κυρίως τους θεσμικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, που διαθέτουν αποφασιστική αρμοδιότητα, έχοντας συγχρόνως ευθύνη και κυρίως ιστορία. Συνήθως, το αφήγημα που καταγράφεται συχνά πυκνά στον τύπο είναι η δαιμονοποίηση των πυρηνελαιουργείων, η ομαδοποίησή τους και συγχρόνως το  έλλειμμα ως προς την γνώση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και των όρων που διέπουν την λειτουργία τους...

-Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο πάνω απο πενήντα έτη, ασκώντας νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβάλλοντας ενεργά στο οικονομικό γίγνεσθαι της Μεσσηνίας. Συγχρόνως, η εταιρεία μας έχει επενδύσει κεφάλαια και τεχνογνωσία προκειμένου το πυρηνελαιουργείο της να ανταποκρίνεται όχι μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους που το διέπουν, αλλά και στις αυξημένες απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί οποιοσδήποτε αναπτύσσει δραστηριότητα οχληρή με την μνεία ότι οχληρή δραστηριότητα είναι σχεδόν κάθε οικονομική δραστηριότητα βιοτεχνικού, μεταποιητικού ή βιομηχανικού τύπου – περιεχομένου.

-Η λειτουργία πυρηνελαιουργείου στην Μεσσηνία, εκτός από αυτονόητη συνέπεια του μεσσηνιακού ελαιώνα, δεν αντίκειται στην τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, δεν θολώνει το τουριστικό της πρόσημο και πάντως δεν παράγει διακινδυνεύσεις για αυτήν, όποιοι και όσοι έχουν την πεπλανημένη αυτή άποψη ας αναλογιστούν τις συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον αν παύσει η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, και ας αρχίσουν να συλλαβίζουν τότε τα εύκολα φληναφήματα για την τουριστική ανάπτυξη. Αν ο Μεσσηνιακός κόλπος η ο όρμος Βοϊδοκοιλιά είναι αρκούντως καθαρές θάλασσες για τον τουρισμό, έχει φροντίσει προς τούτο και η δική μας επένδυση για την  παραλαβή και επεξεργασία των ελαιοπυρήνων απο τα ελαιοτριβεία μαζί με το λιόζουμο που προκύπτει από την παραγωγή του ελαιολάδου. Δεν νοείται τουριστική ανάπτυξη με τα λιόζουμα να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στις θάλασσες.

-Το Δεκέμβριο του 2018, καμιά αεροπορική πτήση δεν ακυρώθηκε, ούτε ματαιώθηκε λόγω της λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου μας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αερολιμενάρχη το διεθνές αεροδρόμιο  της Καλαμάτας δεν διαθέτει σύγχρονα ραδιοβοηθήματα που να επιτρέπουν στα αεροσκάφη να προσεγγίζουν τον αεροδιάδρομο σε συνθήκες χαμηλής και πυκνής νέφωσης.

- Το πυρηνελαιουργείο της εταιρείας μας ασκεί δραστηριότητα, που πραγματώνει την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Τουτέστιν, η εταιρεία μας παραλαμβάνει τα υπολείμματα της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου, δηλαδή επικίνδυνα για το περιβάλλον οργανικά απόβλητα, τα οποία επεξεργάζεται με βέλτιστες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, παράγοντας οικολογικά προϊόντα τα οποία αδρανοποιούν και εξαλείφουν την περιβαλλοντική επικινδυνότητα των οργανικών αυτών αποβλήτων.

-Η επαναφορά στον δημόσιο διάλογο της περιβόητης μελέτης του «Δημόκριτου» είναι και άσκοπη και αλυσιτελής. Ο «Δημόκριτος» σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του δεν είναι επιστημονικός φορέας για την διενέργεια περιβαλλοντικών μελετών, αφορόντων σε πυρηνελαιουργεία. Επιπλέον, τα πορίσματα της περιβόητης μελέτης δεν αντιστοιχούν στην κείμενη νομοθεσία για τα πυρηνελαιουργεία. Σημειωτέον δε, ότι κατά το χρόνο σύνταξης της κρίσιμης μελέτης του «Δημόκριτου» κανείς από τους φερόμενους ως συντάκτες της δεν επισκέφθηκε το πάντα φιλόξενο (και σε ελέγχους) πυρηνελαιουργείο μας.

-Αντιθέτως οι μετρήσεις που έκανε στα πυρηνελαιουργεία του Μελιγαλά εγείρουν ερωτήματα για την σκοπιμότητα απο την μεριά της Περιφέρειας αυτής της μεθόδευσης κάτι που καταγγείλαμε δημοσίως τον Ιούλιο του 2016 σε συνέντευξή μας στο Επιμελητήριο.

- Η δημόσια αφήγηση από θεσμικούς παράγοντες της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, περί της διάκρισης των πυρηνελαιουργείων της Μεσσηνίας σε «καλά» και «κακά» δεν υπηρετεί, αλλά συσκοτίζει την αλήθεια και αυτό διότι, όποιος ομιλεί για «καλά» και «κακά» πυρηνελαιουργεία γνωρίζει προκαταβολικά τα κριτήρια της διάκρισής τους. Επειδή δε, έχει υποχρέωση να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις. Το παραμύθι των «καλών» και των «κακών» που δεν ονομάζονται, παράγει ένα αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο παρά η έμπρακτη βοήθεια στους «κακούς» να παραμένουν «κακοί».

-Προς διευκόλυνση της μνήμης αλλά και της ευθύνης των θεσμικών παραγόντων και των ευκόλως δημοσιολογούντων, υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει πλούσια συλλογή αθωωτικών μόνον δικαστικών αποφάσεων επί κατηγοριών που αφορούσαν στην περιβαλλοντική νομιμότητα της λειτουργίας της.

-Η ειλικρίνεια είναι προϋπόθεση της εταιρικής ευθύνης. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε να αποκρύψει, ούτε να διασκεδάσει ότι, η οσμή που εκλύεται από τα πυρηνελαιουργεία,είναι ενίοτε και αποπνικτική. Για να μην είναι και από το πυρηνελαιουργείο μας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα οχληρή ή και ανυπόφορη από τους κατοίκους της Καλαμάτας, έχουμε προβεί στην υλοποίηση επένδυσης ύψους 2,2 εκ. ευρω την οποία ολοκληρώνουμε συντομως με αυτοχρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της ευθύνης μας εφαρμόζουμε κάθε βέλτιστη τεχνολογική εφαρμογή για την μείωση της οσμής αυτής, παράλληλα δε για την βιωσιμότητα της επένδυσης έχουμε σχεδιάσει πλήρη θερμική ανάκτηση των απωλειών της παραγωγικής διαδικασίας ώστε το ενεργειακό αποτύπωμα να ειναι το ελάχιστο δυνατό. Παρέλκει δε η επισήμανση ότι οι μέτοχοι – ιδιοκτήτες της εταιρείας μας, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν κατοικούμε, ούτε σε άλλο πλανήτη, ούτε σε άλλη πόλη, αλλά στην όμορφη πόλη της Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι από καμιά επιστημονική μελέτη ή έστω και από κανένα εμπειρικό συμπέρασμα δεν έχει προκύψει ότι επήλθε κίνδυνος ανθρώπινης ζωής ή βλάβη της ανθρώπινης υγείας από την λειτουργία του πυρηνελαιουργείου μας.

Για την Εταιρία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος