Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 18:22

Εργαστήριο του Πολυτεχνείου ξεκινά την καταγραφή των καλντεριμιών στη δυτική πλαγιά του Ταϋγέτου

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ “ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ” 
Πρόθυμο και μάλιστα ένθερμο να συμμετέχει στο σχεδιασμό για την καταγραφή και ανάδειξη των μονοπατιών του Ταϋγέτου, με σκοπό βέβαια την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού για την αναβίωση των οικισμών της περιοχής, δηλώνει το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ήδη ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Α. Γεωργόπουλος, ανακοίνωσε στους “Φίλους της Βέργας”, που είναι πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, ότι μπορεί να ξεκινήσει την πλήρη γεωμετρική καταγραφή του κύριου καλντεριμιού της Δυτικής πλαγιάς του Ταϋγέτου σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, το οποίο θα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες ιστορικές, αρχαιολογικές, τουριστικές κ.τ.λ. πληροφορίες...

Ειδικότερα σε επιστολή του διευθυντή του Εργαστηρίου, καθηγητή Α. Γεωργόπουλου, προς τον εκπρόσωπο των “Φίλων της Βέργας”, Κωνσταντίνο Μαρκάκη, σημειώνονται τα εξής: “...θα ήθελα να επιβεβαιώσω και εγγράφως το έντονο ενδιαφέρον με το οποίο το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ έχει περιβάλει την προσπάθεια του Συλλόγου «Φίλοι της Βέργας» με στόχο την καταγραφή και αναβίωση των ιστορικών καλντεριμιών της Δυτικής πλαγιάς του Ταϋγέτου.

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας έχει πολυετή και σημαντική εμπειρία στην γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς γενικότερα. Η δραστηριότητά του είτε μέσω Διπλωματικών Εργασιών είτε μέσω Ερευνητικών Έργων καλύπτει μεγάλο φάσμα αντικειμένων και εποχών. Ενδεικτικά αναφέρονται το Καθολικό της Ι.Μ. Δαφνίου, το γεφύρι της Πλάκας στα Τζουμέρκα, το μνημείο των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο, ο Ναός του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών, το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα κ. ά.

Κατόπιν των προφορικών μας συνεννοήσεων σας επιβεβαιώνω την πρόθεση του Εργαστηρίου να στηρίξει τις προσπάθειες και ειδικότερα την πρόταση των “Φίλων της Βέργας” για αποτύπωση ορεινών μονοπατιών στον Ταΰγετο, με στόχο την ανάπτυξη του πεζοπορικού – θεματικού τουρισμού και τη συμβολή του στην αναβίωση των ορεινών οικισμών και την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα μέσω Διπλωματικών εργασιών. Όπως γνωρίζετε ήδη έχει αναληφθεί η πρώτη διπλωματική εργασία από φοιτήτρια που κατάγεται από την περιοχή. Εκτιμάται ότι η συμβολή της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, δια του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας, συνίσταται κατ’ αρχάς στην πλήρη γεωμετρική καταγραφή του κύριου καλντεριμιού σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, το οποίο φυσικά μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλου είδους πληροφορίες, όπως ιστορικές, αρχαιολογικές, τουριστικές κ.τ.λ. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η συλλογή πάσης φύσεως πληροφοριών. Προς τούτο ήδη αναπτύσσεται σχετική ιστοσελίδα σε Server του ιδρύματος που σύντομα θα γίνει προσβάσιμη, και στην οποία θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής εγγραφής και αποστολής στοιχείων (εικόνες & θέσεις λήψης – υψόμετρα από GPS / smartphones κ.τ.λ.) επί πεζοπορικών διαδρομών από συλλόγους ή και μεμονωμένους εκδρομείς / πεζοπόρους. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως πληθοπορισμός (crowdsourcing) και εφαρμόστηκε με επιτυχία στην γεωμετρική τεκμηρίωση του Γεφυριού της Πλάκας.

Αυτό το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών θα οργανωθεί κατάλληλα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς συμπλήρωσής του, αλλά και συσχέτισης των διαφόρων πληροφοριών ώστε να αντλούνται από αυτό όλες οι επιθυμητές πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα υλοποιηθεί μέσω της διπλωματικής εργασίας και, εφόσον οι ενδιαφερόμενες αρχές το ζητήσουν, το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας μπορεί να την εγκαταστήσει σε υπολογιστές τους και η διαχείριση να γίνεται από το προσωπικό τους με σχετική εξειδίκευση, αλλά και εκπαίδευση αν απαιτηθεί.

Τέλος σας ενημερώνω ότι το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει στην σύνταξη προτάσεων για πιθανή χρηματοδότηση (δημόσιας / κοινοτικής ή από ιδιώτες χορηγούς) για επέκταση και διεύρυνση του προγράμματος, από κοινού με άλλους επιστημονικούς – αυτοδιοικητικούς – συλλογικούς – διαχειριστικούς φορείς, όπως η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όμοροι Δήμοι του Ταϋγέτου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πολιτιστικοί – Πεζοπορικοί Σύλλογοι κ.ά.

Με εκτίμηση

Α. Γεωργόπουλος

Καθηγητής ΕΜΠ

Δντης Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας”.