Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 12:47

Επίσκεψη Μ. Μάκαρη στο ΚΕΘΕΑ-Κύτταρο

Το ΚΕΘΕΑ-Κύτταρο στην Καλαμάτα επισκέφθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης, μαζί με μέλη της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες». Στη  συνάντηση που είχε με την υπεύθυνη του Κέντρου, κοινωνική λειτουργό, Ιωάννα Τσουράπα  και το προσωπικό, τέθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα...

1) το κτιριακό, δηλαδή η μεταστέγαση τόσο του συμβουλευτικού κέντρου  καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών από την σημερινή τους έδρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών του.
2)Δοθείσης της μεγάλης σημασίας που έχει η δομή αυτή για την κοινωνία, χρειάζεται ενημέρωση των πολιτών, κατανόηση και προβολή των δράσεων και της προσφοράς του, ευαισθητοποίηση σε σχέση με την σημασία της πρόληψης, παρεμβάσεις στα σχολεία.
3)Μέριμνα της δημοτικής αρχής, ώστε να συμπεριλάβει και το ΚΕΘΕΑ σε εκδηλώσεις και δράσεις  με συμμετοχή και των μελών της κοινότητας σε εθελοντική εργασία, να παρέχει δωρεάν εισιτήρια, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ατόμων αυτών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως προγράμματα ζωγραφικής, μουσικής, θεάτρου, καθώς επίσης και να προβλέπει θέσεις εργασίας-απασχόλησης σε απεξαρτημένα μέλη του ΚΕΘΕΑ.
4) Με στόχο την διευκόλυνση της ομαλής εργασιακής ένταξης των μελών της κοινότητας, διατυπώθηκε η  πρόταση από τον «Ανοιχτό Δήμο» να δημιουργηθεί κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την απασχόληση των απεξαρτημένων ατόμων, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της ανακύκλωσης.
Ο «Ανοιχτός Δήμος» τονίζει ότι δεσμεύεται για την στήριξη στα παραπάνω ζητήματα και την θετική αλληλεπίδραση δήμου και ΚΕΘΕΑ σε κοινές δράσεις, καθώς πιστεύει ότι το ΚΕΘΕΑ παράγει σημαντικό κοινωνικό έργο.