Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019 14:16

Χώρους που παίζουν τα παιδιά στην πλατεία της Καλαμάτας τους δίνουν για τραπεζοκαθίσματα...

Στο μέσον του σχεδίου το ορθογώνιο με το κόκκινο περίγραμμα είναι ο χώρος μπροστά από την Εθνική Τράπεζα που επίσης θα δοθεί για τραπεζοκαθίσματα

Στο μέσον του σχεδίου το ορθογώνιο με το κόκκινο περίγραμμα είναι ο χώρος μπροστά από την Εθνική Τράπεζα που επίσης θα δοθεί για τραπεζοκαθίσματα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  
Επιπλέον χώρος προτείνεται να δοθεί σε καταστήματα της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας ώστε να αναπτύξουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όταν η κίνηση είναι αυξημένη. Ωστόσο κάποιοι από τους χώρους αυτούς είναι χώροι που παίζουν τα παιδιά, όπως ο χώρος μπροστά από την Εθνική Τράπεζα της πλατείας…

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο επιπλέον χώρος θα δοθεί είτε νότια είτε βόρεια των χώρων που έχουν ήδη παραχωρηθεί στα καταστήματα επί της κεντρικής πλατείας. Μάλιστα για να γίνει αυτή η παραχώρηση βαφτίζονται όψεις των καταστημάτων ως “διευρυμένες”... Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι με τις επιπλέον αυτές παραχωρήσεις δεν επηρεάζεται ο χώρος προσπέλασης των πεζών. 

Στην εισήγηση σημειώνεται ότι την παραχώρηση των επιπλέον χώρων έχουν ζητήσει η ίδια η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και με πρωτοκολλημένες αιτήσεις τους τα καταστήματα “Bistroteca” και “Platea”, ενώ αναφέρεται ότι “οι προς παραχώρηση χώροι δεν επιβαρύνουν το χαρακτήρα της πλατείας αλλά απεναντίας εκτιμούμε ότι η νέα χρήση τους θα βοηθήσει στη βελτίωση της επισκεψιμότητάς της. Γενικά με τη διεύρυνση του διαθέσιμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χώρου δεν περιορίζεται ο ελεύθερος χώρος προσπέλασης των πεζών τόσο από τους πεζόδρομους δυτικά της όσο επί της πλατείας όπου εκεί ο υφιστάμενος διάδρομος πεζών δεν τροποποιείται ούτε επηρεάζεται”.

Πάντως χώροι για τραπεζοκαθίσματα θα διατεθούν και σε άλλα καταστήματα της πλατείας και όχι μόνο στα δύο που έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις.

Απόφαση επί της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας θα ληφθεί αρχικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, που συνεδριάζει την Τρίτη 27 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιου που συνεδριάζει ακολούθως την ίδια μέρα και συγκεκριμένα στις δύο μετά το μεσημέρι. 

Στ.Μ.