Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 10:16

“Άνοιγμα” Βασιλόπουλου προς όλες τις μειοψηφίες στην Οικονομική Επιτροπή

Θανάσης Βασιλόπουλος δήμαρχος Καλαμάτας,  Γιώργος Φάβας αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Θανάσης Βασιλόπουλος δήμαρχος Καλαμάτας, Γιώργος Φάβας αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Να προσκαλούνται οι επικεφαλής όλων των μειοψηφίων στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και να έχουν και δικαίωμα λόγου, ζήτησε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, θέλοντας να δείξει ότι το “άνοιγμά” του αυτό εκφράζει τη βούλησή του για “συνεργασία, σύνθεση και συνεννόηση” με όλους. Μάλιστα η παράταξη της πλειοψηφίας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παραιτήθηκε του δικαιώματός της να διεκδικήσει και την αντιπροεδρία της Επιτροπής. Τελικά πρόεδρος εκλέχτηκε ομόφωνα ο Βασίλης Τζαμουράνης, καθώς δεν θέλησε να θέσει υποψηφιότητα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος…

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Φάβας και στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του οργάνου από τα 11 θέματα που συζητήθηκαν τα 10 πέρασαν ομόφωνα. 

Ωστόσο το ομόφωνα είναι σχετικό γιατί σε κάποια θέματα “έπεσαν” λευκοί ψήφοι. Όμως με το νέο νόμο “Κλεισθένη” το λευκό δεν θεωρείται αρνητική ψήφος, δεν υπολογίζεται καν ως ψήφος, παρά μόνο υπολογίζεται για την επίτευξη απαρτίας. 

Στ.Μ.