Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 18:49

Προβλήματα στατικότητας: Καλύτερα να το κατεδάφιζαν για να το ξαναχτίσουν…

ΠΑΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
Προβλήματα στατικότητας έχουν διαπιστωθεί στο κτίριο της παλιάς νοσηλευτικής σχολής του παλιού Νοσοκομείου, στο κτιριακό συγκρότημα του νέου Δημαρχείου πλέον, το οποίο έχει μείνει μόνο με το σκελετό και τη τοιχοποιία του, στο πλαίσιο της εργολαβίας που ξεκίνησε για την επισκευή και ενίσχυσή του ώστε να στεγαστούν στη συνέχεια η ΔΕΥΑΚ με το Σύνδεσμο Ύδρευσης. Σήμερα ειδικό εργαστήριο αφαίρεσε δείγματα από τον φέροντα οργανισμό προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα και αντοχή του σκυροδέματος. Εάν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό θα δικαιωθούν όσοι υποστήριζαν ότι θα ήταν προτιμότερο και οικονομικότερο να κατεδαφιστεί το κτίριο και να χτιστεί καινούργιο, με τις σύγχρονες μάλιστα προδιαγραφές και με σχεδιασμό κατάλληλο για τη στέγαση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτό γιατί το έργο γίνεται με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ, δηλαδή από τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες...

Ο προϋπολογισμός του έργου για την επισκευή του κτιρίου ήταν 950.000 ευρώ (ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΚ), ενώ το διαγωνισμό κέρδισε η εργοληπτική εταιρία “Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ”, που πρόσφερε έκπτωση 44,44%, δηλαδή το ύψος της σύμβασης αγγίζει τις 529.000 ευρώ. Πρόσθετες εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού θα χρειαστούν οπωσδήποτε, που σημαίνει ότι το κόστος θα ξεπεράσει το ποσό αυτό.

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε σήμερα σχετικά το εξής: “Εν όψει της επισκευής και ενίσχυσης του κτηρίου Γ΄, στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, όπου θα στεγασθούν η ΔΕΥΑΚ και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης, ειδικό συνεργείο από εργαστήριο των Αθηνών έλαβε δείγματα (πυρήνες) από το φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Τα δείγματα θα εξετασθούν εργαστηριακά, με σκοπό τη βέλτιστη ενίσχυση του κτηρίου”.
Στ.Μ.